Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzmutaf, Nezih Metin
dc.date.accessioned2014-07-14T11:38:38Z
dc.date.available2014-07-14T11:38:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/164
dc.description.abstractAraştırmanın temel amacı sivil toplum kuruluşunun kurum felsefesi ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde oluşturulan gönüllü takımlarda yaşanan yönetsel nitelikler (takım içi etkileşim, bütünleşme, gelişme ve saygı-işbirliği) arasındaki ilişkinin yönetici ve üye algıları açısından değerlendirilmesidir. Bu konuda hazırlanan anket formu Ekim 2009 - Ağustos 2010 tarihleri arasında İzmir ilinde 104 STK kapsamında 324 bireye (111 yönetici ve 213 üye / gönüllü) uygulanmıştır. Hem yönetici hem de üyelerin her bir faktör için (kurum felsefesi, takım içi etkileşim, bütünleşme, gelişme ve saygı-işbirliği) pozitif görüşe sahip olduğunu ve onların kurum felsefesi ve gönüllü takımların yönetsel nitelik (takım içi etkileşim, bütünleşme, gelişme ve saygı-işbirliği) algılarının hem yönetici hem de üyeler için pozitif ilişkiye sahip olduğunu bu çalışma ortaya koymuştur. Dolayısıyla kurum felsefesine ve yönetsel niteliklere verilen önem arttıkça gönüllü takımların yönetsel niteliklerinin uygulama başarısı da artacaktır. STK’ larda yöneticiler ve gönüllü takım üyeleri faaliyetlerde en fazla kurum felsefesine, ardından takım içi etkileşim, bütünleşme, gelişme ve saygı-işbirliğine önem vermektedirler ancak göreceli olarak takım içi gelişmeye daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca yöneticiler üyelere göre takım içi etkileşim açısından daha fazla, kurum felsefesi ve takım içi gelişme açısından daha düşük pozitif algıya sahiplerdir.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to evaluate the relationship between corporate / institution philosophy and managerial characteristics (interaction, integration, development and respect – cooperation) in volunteer teams of the non-governmental organizations in terms of the perceptions managers and members. The survey form prepared on this subject has been applied over 324 individuals (111 managers and 213 members / volunteers) in 104 NGOs between October 2009 - August 2010 in Izmir. The results of the study revealed that both the managers and members / volunteers have positive views for each factor (corporate / institution philosophy, interaction, integration, development and respect – cooperation) and their perceptions of corporate / institution philosophy and volunteer teams managerial characteristics (interaction, integration, development and respect – cooperation) are in positive correlation. As a result, if the NGOs pay more attention to corporate / institution philosophy and managerial characteristics of volunteer teams, application success of the managerial characteristics of volunteer teams may increase. In NGOs, the order of importance given by managers and members of volunteer teams in their activities is institution philosophy, interaction, integration, and respect – cooperation within the team, but development within the team should be given more importance. Besides, the managers, in comparison with the members of volunteer teams, have more positive in terms of interaction within the team, and less positive views in terms of the corporate / institution philosophy and development within the team.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSivil Toplum Kuruluşlarıen_US
dc.subjectGönüllü Takımlaren_US
dc.subjectKurum Felsefesien_US
dc.subjectYönetsel Nitelikleren_US
dc.subjectNon Governmental Organizationsen_US
dc.subjectVolunteer Teamsen_US
dc.subjectCorporate / Institution Philosophyen_US
dc.subjectManagerial Characteristicsen_US
dc.titleSivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesi ve Gönüllü Takımların Yönetsel Nitelikleri: Yönetici ve Üye Perspektifien_US
dc.title.alternativeCorporate Philosophy and the Managerial Characteristics of Volunteer Teams in Non-Governmental Organizations: Manager and Member Perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record