Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, Nuran
dc.contributor.authorGürsakal, Sevda
dc.contributor.authorAytaç, Serpil
dc.date.accessioned2014-07-14T11:39:26Z
dc.date.available2014-07-14T11:39:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/166
dc.description.abstractÇalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kariyer değerlerini açıklamada kişiliğin etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca öğrencilerinin kariyer değerlerinin belirlenmesinde cinsiyet, sınıf, bölüme isteyerek gelme, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum gibi değişkenlerin etkili olup olmadığı da ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, bir kamu üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 377 gönüllü öğrencinin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların yaklaşık %60’ ı kız öğrencilerden oluşmuştur. Çalışma sonucunda tüm temel kişilik özellikleri kız ve erkek öğrencilerde farklılık gösterdiği elde edilmiştir. Bununla birlikte, en yüksek ilişki gelişime açıklık kişilik özelliği ile meydan okuyucu kariyer değeri arasında (r=0,407; p<0,001) bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between personality characteristics and career anchors of university students. In this study we have also investigated whether some demographic variables are related with career and personality. 377 voluntary participants filled out questionnaires anonymously. We have found that all of the big five personality characteristics are varying for male and females. Furthermore there have been found the highest relationship (r=0,407; p<0,001) between openness to experience personality characteristic and pure challenge career anchor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKariyer Değerlerien_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectCareer Anchorsen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectUniversity Studentsen_US
dc.titleÖğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Influence of Personality on Students’ Career Valuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record