Show simple item record

dc.contributor.authorGöncü, Serdar
dc.contributor.authorAlbek, Erdem
dc.date.accessioned2015-03-16T15:07:42Z
dc.date.available2015-03-16T15:07:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1703
dc.description.abstractBu çalışmada, yoğun tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Seydi Suyu havzasının drenajını sağlayan Seydi Suyu’nda fosfor modellenmiştir. Fosfor havzadaki tarımsal faaliyetler sonucunda akarsuya karışmaktadır. Yaygın kaynakların miktarları taşınım faktörleri ile belirlenmiştir. Akarsudaki fosfor döngüsü QUAL2EU (Belirsizlik Analizleri ile Geliştirilmiş Akarsu Su Kalitesi Modeli) ile modellenmiştir. İki yıl boyunca her ay düzenli örnek alınan iki ölçüm istasyonundan 1. istasyondaki ölçüm değerleri model girdisi olarak kullanılırken, 2. istasyondaki ölçüm değerleri modelin kalibrasyonunda kullanılmıştır. Elde edilen model sonuçları ile ölçüm sonuçlarının büyük ölçüde uyuştuğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bazı girdiler ve parametrelerin duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile temel olarak noktasal kaynakların modellenmesinde kullanılan QUAL2EU modelinin yaygın kaynakların da etkilerini hesaplamak için kullanılabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a regulated stream draining the Seydi Suyu watershed where intensive agriculture is practiced has been modeled with respect to phosphorus. Phosphorus is added to the stream from diffuse sources due to agricultural activities in the watershed. The magnitude of diffuse sources has been determined by using export coefficients. In the stream, the phosphorus cycle has been modeled by using the QUAL2EU (Enhanced Stream Water Quality Model with Uncertainty Analysis) model. For a period of two years, monthly samples have been taken from two monitoring stations along the stream. Data obtained from the first station have been used as model input and data from the second station have been used to calibrate the model. Observations and model results have been found to agree well. Moreover, sensitivity analysis has been applied to model inputs and parameters. With this study, it has been shown that QUAL2EU which basically is a point source model can be used to compute the effects of diffuse sources as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeydi Suyuen_US
dc.subjectQUAL2EUen_US
dc.subjectFosforen_US
dc.subjectModellemeen_US
dc.subjectSeydi Suyuen_US
dc.subjectQUAL2EUen_US
dc.subjectPhosphorusen_US
dc.subjectModelingen_US
dc.titleSeydi Suyu’nda Yaygın Fosfor Kaynaklarının Qual2eu ile Modellenmesien_US
dc.title.alternativeModeling Diffuse Sources of Phosphorus to the Seydi Suyu Stream With Qual2euen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record