Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Gen taşıyıcı sistem olarak HDL (yüksek-yoğunluk lipoprotein) mikro-ve nanopartküllerinin hazırlanması 

  Büyükköroğlu, Gülay; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı; Masimov, Rasim (2019)
  Günümüzde Nanoteknoloji ve Gen tedavisinin hızla gelişmesi geleneksel ilaçların yerini, bu sistemler ile oluşturulan, yeni terapötiklere bırakmasına neden olmaktadır. Nanoteknoloji yöntemleri kullanılarak oluşturulan ...
 • Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen depremlerin mekansal ve mekan-zamansal olarak incelenmesi 

  Peker, Kadir Özgür; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı; İçöz, Cenk (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Depremler gerçekleşme sebepleri açısından incelendiğinde birçok faktör tarafından etkilenen karmaşık olaylardır. Gerek ilgilenilen bölgede bulunan fay hattı, gerekse depremlerin öncü şok, ana şok ve artçı şok gibi kendi ...
 • Mg katkılı CCTO seramiklerin dielektrik özellikleri ve karakterizasyonunun incelenmesi 

  Dikmen, Sedef; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı; Akçit, Çetin (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, 0 ≤ x ≤ 0,08 mol bileşim aralığında kalsiyum bakır titanat, CaCu3Ti4O12 (CCTO) katkılı magnezyum oksit, katı-hal reaksiyon metodu kullanılarak hazırlandı, ardından elde edilen numunelerin faz yapıları, morfoloji ...
 • 3D biyoyazıcı ortamında selüloz içeren bioink kullanarak sinir hücresi gelişimine yardımcı kılıf ve yamaların geliştirilmesi 

  Ersöz, Arzu; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı; Sümbelli, Yiğitcan (2018)
  Yapılan çalışmada hasarlı sinir dokusunun yenilenmesine yardımcı 3 boyutlu kılıflar geliştirilmiştir. Üretilen kılıfların elektriksel iletkenlik özelliğine sahip olması, hasarlı sinir bölgesinin yenilenmesini hızlandıracaktır. ...
 • Çocuk ölümlerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla analizi 

  Canbey Özgüler, Verda; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Yurdakul, Erdem (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde çocuk ölümlerinin muhtemel sebeplerinin genel ve lokal analizler yardımıyla coğrafi bilgi sistemleri ortamında tespitinin yapılması, oluşturulan modellerde ölümlere sebep olabilecek ...
 • Gümüş nanopartikül içeren poli vinil alkol ve kitosan nanoliflerinin antimikrobiyal aktivite ve amoksisilin salınım özelliklerinin incelenmesi 

  Emir Diltemiz, Serçin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; Ecevit, Kardelen (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Polimer temelli ilaç verme sistemleri, iyileştirilmiş terapötik etki, azaltılmış toksisite gibi avantajlara sahip olduğu için biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça umut vericidir. Amoksisilin, bakteriyel enfeksiyonların ...
 • Elektromekanik doğa benzetimli gözlem mini İHA tasarımı : yapısal ve aerodinamik analizleri 

  Karakoç, T. Hikmet; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Gövde Motor Bakımı Anabilim Dalı; Özbek, Emre (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  İnsansız hava araçları, bilindiği üzere hem sivil hem de askeri uygulamalar için güncel olarak çalışılan bir alandır. Sabit kanatlı ve döner kanatlı insansız hava araçlarının yanında kanat çırpma hareketi ile uçabilen ...
 • Graben yapılarındaki ana kaya derinliğinin belirlenmesinde gravite ölçüm yönteminin kullanılması, Eskişehir grabeni örneği 

  Tün, Muammer; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri Anabilim Dalı; Balkan, Emir (2018)
  Bu çalışmanın amacı gravite kullanılarak Eskişehir bölgesi ve civarında anakaya derinliklerini modellemek ve sismolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmaktır. Graben içerisindeki alüvyon kalınlıkları, olası bir deprem ...
 • Akma noktalı sağlık gereçleri çamurları ve reolojik karakterizasyonu 

  Kara, Ferhat; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı; Tanışan, Ertuğ İhsan (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  3 Boyutlu yazım için kullanılan malzemelerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Özellikle polimer ve metal tabanlı malzemeler üzerinde çalışmalar yoğunlukta olurken, seramik alanında yeterli ...
 • Hemen hemen kontak metrik manifoldların bir sınıflandırılması 

  Özdemir, Nilüfer; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı; Efe, Murat (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada hemen hemen kontak metrik manifoldlar ele alınmıştır. Bir hemen hemen kontak metrik manifold R ile çarpıldığında bu çarpım manifoldu üzerinde bir hemen hemen Hermit yapı inşaa edilebilir. Çarpım manifoldu ...
 • Siverek geleneksel yerleşimini biçimlendiren mekansal ögeler 

  Karasözen, Rana; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı; Kalak, Mazlum (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Geleneksel konutlar, toplumların kültürünün yansıması olup kullanıcısının çevresel faktörler ile gereksinimleri çerçevesinde şekillendirdiği yaşam alanlarıdır. Geleneksel konutlar belli bir düzen içerisinde bir araya gelerek ...
 • Uçak bakımında hasar analizi uygulamaları 

  Uludağ, Alper; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Gövde Motor Bakımı Anabilim Dalı; Yücel, Arif Nail (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bir hava aracının uçuşa elverişlilik ve hazır bulunuşluk gerekliliklerini karşılamak ve uçuş emniyetini sağlamak amacıyla o hava aracının ve alt sistemlerinin servis, onarım, modifikasyon, revizyon, durum tespiti ve muayene ...
 • Mikro/mini sınıf bir İHA'nın elektrikli itki sisteminin matematiksel modellenmesi ve deneysel doğrulanması 

  Karakoç, T. Hikmet; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Gövde Motor Bakımı Anabilim Dalı; Yiğit, Emrah (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Dünya çapında havacılık faaliyetlerine bakıldığında İnsansız Hava Aracı çalışmaları oldukça ilgi çekici konulardan birisi olarak görülmektedir. Ülkemizde havacılık faaliyetleri 1990’ların ortasından bugüne artan bir ivme ...
 • Biyojenik aminlerin tayini için yeni yöntemler geliştirilmesi 

  Emir Diltemiz, Sibel; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı; Uslu, Okan (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, dopamin tayinine yönelik olarak üç farklı sensör sistemi geliştirilmiştir. Dopamin duygu, tepki ve hareketleri kontrol eden, beyin süreçlerinde önemli rolleri olan bir kimyasaldır. Dopamin tayini için, ...
 • Türkiye'de 1901-2015 yılları arasında Standart Yağış İndeksi'ne (SPI) göre trend analizi 

  Tombul, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı; Kuzay, Mustafa (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Kuraklık, bir bölgenin nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Kuraklığın olası etkilerini en aza indirebilmek veya bu etkilerden en az derecede etkilenmek amacıyla ...
 • Sudoku bulmacasının kuyruk liste veri yapısı tabanlı paralel önce-derine arama yöntemiyle çözülmesi 

  Kaleli, Cihan; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı; Esen, Zeynep Feyza (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  NP-Complete bir oyun olan sudoku bulmacası dünya genelinde oldukça ilgi gören bir bulmaca çeşididir. Sudokuya olan ilginin yoğunluğu ilk kez 2006’da şampiyona düzenlenmesine neden olmuştur. Sayıların dizilim ve kullanılan ...
 • Grafen oksit ve nanoselüloz katkılı kitosan esaslı polimer membranların geliştirilmesi ve atık su arıtımında kullanılması 

  Çelebi, Hande; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı; Kurt, Özge (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kitosan, doğada bulunan kaynaklardan üretilen biyobozunur, biyouyumlu, toksik özellik göstermeyen doğal bir polimerdir. Bu çalışmada kitosan membranın mekanik özelliklerini ve atık sudaki Cu(II) ve Pb(II) ağır metal giderimi ...
 • Kostüm ve dekor tasarımının tiyatroda dramatik yapıya etkilerinin Grigory Gorin'in Kundakçı oyunu üzerinden incelenmesi 

  Üreyen, Mustafa Erdem; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı; Toygu, Melih Can (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Tiyatro seyircisi, sahnedeki dekor, kostüm ve renklere baktıklarında görsel bileşenlerin düzenini bilinçaltlarında okur ve yaratılan sanat eserini bütün bileşenleriyle anlamlandırır. Tiyatro profesyonelleri yapboz parçaları ...
 • Fonksiyonel aşamalı SiC-TiB2-Al kompozitlerin spark plazma sinterleme yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu 

  Arslan, Gürsoy; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı; Taner, Merve (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışmasında, fonksiyonel aşamalı SiC-TiB2-Al kompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışılmıştır. Çalışmanın başlangıç aşamasında, fonksiyonel aşamalı malzeme yaklaşımı ile iki farklı tasarım ...
 • NDVI değerleri değişim analizi : Karaburun Yarımadası, İzmir örneği 

  Bakış, Recep; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı; Işık Pekkan, Özge (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi çerçevesinde alınacak kararlarda, insan faaliyetleri ile doğal süreçler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için bitki örtüsü değişikliklerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi ...

View more