Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDağtaş, Erdal
dc.contributor.authorDağtaş, Banu
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:17Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1305-2411
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RjeU1EazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19503
dc.description.abstractBu çalışmanın konusunu, tekelleşmiş yaygın basın karşısında, Eskişehir özelinden yola çıkarak kent basınının ve gazeteciliğinin öneminin ortaya konulması oluşturmaktadır. 2007 yılı itibariyle Eskişehir’de günlük olarak yayımlanan gazetelerin içerikleri ve bir kurum olarak yapısı, işleyişi, gazetecilerin çalışma koşulları ve gazetecilik mesleğine yaklaşımlarının analizi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Öncelikle, Eskişehir kent basınını oluşturan sekiz gazetenin (Ak Haber, Anadolu, Burç, İki Eylül, İstikbal, Milli İrade, Sakarya ve Sonhaber) içerikleri nitel metin analizi yöntemiyle çözümlenerek profilleri ortaya çıkarılmıştır. Eskişehir’de yayın yapan radyo ve televizyonlar ise bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Gazetelerin üretim aşaması, sahiplik yapısı, tirajlar/net satış oranları, siyasal ve ekonomik çevre ile olan etkileşim, editoryal özerklik, yaşanılan sorunlar vb. unsurlar gazete temsilcileri ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulardan yola çıkılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, Eskişehir kent basınının ekonomik sorunları olduğu ve kamu yararını öne çıkaran bir yayıncılık anlayışına sahip olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the importance of the city press and city journalism was introduced, taking Eskişehir case as a starting point. The aim of this study is to analyze the contents of the newspapers published in Eskişehir in 2007 and to analyze the structures and operations of the newspapers as organizations, the working conditions of the journalists and their attitudes towards journalism profession. First of all, the profiles of the eight newspapers (Ak Haber, Anadolu, Burç, İki EylÜl, İstikbal, Milli İrade, Sakarya ve Sonhaber), which compose Eskişehir city press, were revealed by qualitative text analysis. The radios and televisions, which broadcast in Eskişehir, were not included in this study. The production stages of the newspapers, their ownership structures, their circulations/ the rate of net sales, their interactions with the political and economical environment, their editorial autonomies, their problems etc. were evaluated according to the data gathered from the deep interviews. According to the findings of the study it was determined that the city press in Eskişehir has economical problems and it has the sense of broadcasting which give priority to the public interest and and it has uniformity in the sense of news contents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleEskişehir Kent Basını ve Gazeteciliği Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumlarıen_US
dc.title.alternativeA Profile Essay on Eskişehir City Press and City Journalism: The Attitudes of the Journalists Towards The City Pressen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİleti-ş-imen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record