Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOnursoy, Sibel
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:18Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFME9EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19507
dc.description.abstract1980 sonrasında Türkiye’de çağdaş medya, farklı temellerden şekillenmiştir. Bu dönemde, gazetelerin sayfa tasarımı, yeni ve farklı fırsatların grafik tasarıma sunan bilgisayar yazılımları ile yapılmıştır. Nesnel politikalardaki baskın ekonomi, magazinelleşme ve teknolojik gelişmeler görsel tasarımı ve gazetelerdeki görsel modayı özel bir dayanağı, nosyonu ve perspektifi olmayan bir şekle sokmuştur. Tasarımın ana işlevi göz ardı edilerek gazete sayfaları gelişigüzel görsel efektlerle doldurulmuş ya da süslenmiştir. Özellikle o dönemin görsel kültürü fotoğraf kullanımına yansımıştır. Ticari düşüncelerin ipuçları gazete sayfalarının tasarımında görülmektedir. Bu çalışmanın problemi politik ve ekonomik politikalar ve teknolojik gelişmelere uygun olan dinamiklerle ilişkili olarak, gazetelerin görsel tasarım ya da görsel modası hakkında yaklaşımların analiz edilmesidir. Teknolojik ilerlemeler, rekabet ortamı, yeni medya formları kitle iletişim araçlarını şekillendirmiştir. Grafik tasarımla ilişkili olarak basılı medyanın neden ve nasıl evrimleştiği konusuna odaklanımaktadır. Bu çalışmada ulusal boyutta yayın yapan gazetelerin birinci sayfaları yaklaşık 30 yıllık süreçte incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractAfter 1980s contemporary media is shaped from different basis in Turkey. In this span, of time designing newspaper pages with computer software for graphic design presented new and different alternatives and challenges. Post 1980s' in Turkey, visual design or visual trends in newspapers are shaped by practical politics of dominance, economics, tabloidization and technological developments without specific base, notion or perspective. Instead of taking a main design concept into consideration, haphazardly newspaper pages were filled to visual effects or garnishes. Instead of taking a main design concept into consideration, haphazardly newspaper pages were filled to visual effects or garnishes. Specially using photography excessively connoted that era's visual culture. Clues of commercial concerns are seen in page design in newspaper. This study's aim is analyzing approaches about visual design or visual trend of newspapers related to dynamics in accordance with political and economical policy and technological development. Technological advances, competitive environment, appearances of new media forms shapes mass communication mediums. It was focused on why and how printed media evolved related to graphic design. In this study, national newspaper's front pages have been analyzed in approximately for a 30 years span.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleChanges in newspaper design formats: Practices of post 1980 era in Turkeyen_US
dc.title.alternativeGazete tasarım yaklaşımındaki değişimler: Türkiye'de 1980 sonrası uygulamalaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record