Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Tolga
dc.date.accessioned2014-07-15T13:35:16Z
dc.date.available2014-07-15T13:35:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/201
dc.description.abstract6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, hizmet sözleşmeleri bakımından Kanunda açıkça işverenin işçinin kişilik haklarını koruması yükümlülüğü düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme yapılmadan önce, işçinin kişilik haklarının korunması, işverenin işçiyi koruma ve gözetme yükümlülüğü kapsamındaki borçlarından biri olarak değerlendirilmekteydi. Ancak, Kanunda açık bir düzenleme bulunmadığı için bu yükümlülüğün kapsamı ve sınırları konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Bu çalışmada, kısa bir süre önce yürürlüğe giren yeni Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde, cinsel ve psikolojik tacizden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin belirli usul hukuku sorunları incelenmiştir. Çalışmada, sırasıyla cinsel ve psikolojik taciz vakıalarında maddi hukuktan doğan haklar özetlenmiş, daha sonra adli yargıda açılabilecek dava türleri, görevli ve yetkili mahkeme, yargılama usulü, ispat ve deliller gibi usul hukukunun temel bazı konuları üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractWith the enactment of Turkish Code of Obligations Act (Law No. 6098) explicitly in terms of the employment contracts the employer’s obligation to protect the personality rights of workers regulated. Protecting the worker’s personality rights has been considered as one of the depts of employer’s within the scope of the protection of workers and the obligation to overseeing of workers before the new Code of Obligations came into effect. However, this obligation has not been regulated clearly by the law, there were suspicious about the scope and limits of doubts. In this article, significant Civil Procedural problems related to the sexual and psychological harassment disputes are examined in the frame of the new Turkish Code of Obligations, Civil Procedure Act, the Law on Labor Unions and Collective Bargaining Agreement that changed in a short period of time. In this article, respectively some basic issues as rights arising from civil law by sexual and psychological harassment cases are summarized, and then focused on the types of actions that filed in civil courts, the jurisdiction of the court, proceeding, proof and evidence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojik Tacizen_US
dc.subjectCinsel Tacizen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectTopluluk Davasıen_US
dc.subjectİspaten_US
dc.subjectSexual Harassmenten_US
dc.subjectPsychological Harassmenten_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectClass Actionen_US
dc.subjectProofen_US
dc.titleİşçinin Kişilik Haklarının Korunması Bağlamında Cinsel veya Psikolojik Tacizden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Medeni Usul Hukuku Sorunlarıen_US
dc.title.alternativeCivil Procedural Issues Related to The Sexual and Psychological Harassment Disputes in The Context of Protecting The Rights of Employee’sen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorAkkaya, Tolga


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record