Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaragöz, Deniz
dc.contributor.authorKozak, Nazmi
dc.date.accessioned2019-10-23T17:55:48Z
dc.date.available2019-10-23T17:55:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-4220
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVME1qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22686
dc.description.abstractÇalışmanın temel amacı iş amaçlı etkinliklerden biri olan seminerlerin okunabilirlik boyutlarının belirlenmesidir. Genel anlamda fiziksel mekânların okunabilirlik algısının incelendiği araştırmalardan farklı olarak; bu çalışmada iş amaçlı bir etkinlik olarak tanımlanan seminerlerin okunabilirlik boyutlarının belirlenebilmesi için bir ölçek geliştirilmiştir. Ayrıca çalışma geleneksel olarak incelenen fiziksel mekânların yanı sıra etkinlik web sitesi gibi sanal bir mekânının da değerlendirmeye alınması açısından önem taşımaktadır. Veriler Antalya’da düzenlenen VII. Araştırma Yöntemleri Semineri’nin katılımcılarından toplanmıştır. Yüz yüze uygulanan anket tekniği ile toplam 137 seminer katılımcısından veri elde edilmiştir. Verilerin analizi amacıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında organizasyonel açıklık yol ve yön bulma işaretlendirme mekânsal düzenleme bilgilendirme ve araçlar seminerin okunabilirlik boyutları olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to determine the dimensions of the legibility of the seminars as business events. Apart from the studies on the legibility of physical spaces in literature the purpose of the study is to develop a scale for determining the legibility dimensions of seminars as a form of business events. Besides the physical spaces which are conventionally investigated this study is important in terms of its inclusion of virtual spaces such as event web sites. Data was collected from the participants of the 7th Research Methodology Seminars held in Antalya. Face to face survey resulted in 137 completed questionnaires. Exploratory and confirmatory factor analyses were employed to analyze the data. The analyses revealed that organizational openness path finding signage spatial layout information and devices were legibility dimensions of seminars.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.titleDeneyimsel bir hizmet uzantısı olarak okunabilirlik: Seminerlerin okunabilirlik boyutlarının belirlenmesine yönelik bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorKozak, Nazmi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record