Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Ayhanen_US
dc.date.accessioned2020-03-12T08:27:59Z
dc.date.available2020-03-12T08:27:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23099
dc.description.abstractBu çalışmada, kültürlerarası yaklaşım çerçevesinde üniversitenin hazırlık sınıflarında ders veren öğretim görevlilerinin görüşleri ve sınıf içi uygulamaları doğrultusunda mevcut durumu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda nitel yöntem kullanılarak durum analizi yapılmıştır. 2017/2018 öğretim yılının güz döneminde bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca dersi veren üç öğretim görevlisi katılımcı olarak belirlenmiştir. Veriler, gözlem ve görüşme yoluyla elde edilmiş, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Ders gözlemi on hafta boyunca sürmüş, elde edilen verilerle çalışmanın bulgularına ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının görüşlerinin desteklenmesi için, bu derslerde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine de başvurulmuştur. A düzeyinde eğitim gören kırk sekiz öğrenci ile dönemin başında ve sonunda olmak üzere iki kere görüşme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretim elemanlarının, derslerinde kültürlerarası yaklaşıma yeterince yer vermediği ve bu yaklaşımla ilgili az bilgiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kültürlerarası yaklaşımın öğretim elemanları tarafından uygulanabilmesi ve yabancı dil derslerinde yer bulabilmesi için hizmet içi eğitimin gerekliliğine değinilmiştir. Ayrıca, kültürlerarası dil becerisinin geliştirilmesi için öğretim elemanı ve öğrenci iş birliğinde iletişime yönelik projelerin yapılması önerilmektedir.en_US
dc.language.isodeuen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlman dili--Öğretimen_US
dc.titleInterkulturelles Lernen im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie in den Vorbereitungsklassen der Hochschule für Fremdsprachen an einer Universität in der Türkeien_US
dc.title.alternativeYabancı dil olarak Almanca dersinde kültürlerarası öğrenme: Türkiye'de bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda durum çalışmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirel, Meryem Banu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record