Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Bale müziğindeki büyük evrim Igor Stravinski’ nin Bahar Ayini isimli bale eseri üzerine genel bir analiz 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; 0000-0002-9680-2248; Ünlenen, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  İgor Stravinski 20. yüzyıl müziğinin lider bestecilerinden birisidir. Asimetrik ritmik yapı kullanımları, kuru ses tınısı, disonans kullanımı, yeni armonizasyon teknikleri, açık anlatım yöntemi ve orkestrasyondaki ...
 • Yıldönümü amblem tasarımları 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Okur, Çağlar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Kurumsal yıldönümleri; çoğunlukla ticari ya da ticari olmayan markalar tarafından kurumsal kimliğin değerini arttırmaya, çalışanlarla, müşterilerle ilişkileri güçlendirmeye ve yatırımcı güveni oluşturmaya yardımcı olan ...
 • 'Baltarlar’ Porselen Atölyesi 

  Zümrüt, Yeşim (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  1918 yılında cumhuriyetin ilan edildiği Letonya’ da, I. Dünya Savaşı’ nın sosyal yaşam ve sanat alanındaki yıkıcı etkisi hakimdir. Riga’ da savaş öncesinde var olan sanat kurumlarının yeniden hayata geçmesinde ve yenilerinin ...
 • Heykel, kaide ve kütle 

  Karacan, Nesrin (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Heykelin değişim süreci 20. Yüzyılın başından itibaren malzeme dağarcığının genişlemesine bağlı olduğu kadar kaideden inip, doğrudan alana açılan formlarını bulguladığı süreçle başlar. Kaide geleneksel heykel formunda ...
 • Çağdaş türk seramik sanatında resimsel anlatım 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Yıldırım, Öznur (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Günümüzde seramik sanatı, birçok farklı sanat disiplinini bir araya getiren çok yönlü bir sanat olgusuna dönüşmektedir. Seramik sanatında geleneksel öğeleri kullanarak çağdaş yorumlamalar yapmak günümüzde halen kullanılsa ...
 • Yerelden evrensele japon anime ve manga sanatı 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; 0000-0001-9893-1070; Taş Alicenap, Çiğdem (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Anime ve manga kültürü Uzakdoğu çizgi roman sanatının yoğun üretimi, tarih, din, kültür ve felsefenin konulara yansıması ve Batı çizgi film ve çizgi romanlarından ayrılan farklı tarzlarıyla araştırılması ve öğrenilmesi ...
 • Türk gösterim sanatlarında sirk 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; 0000-0001-8633-704X; Sekmen, Mustafa; Arık Ateş, Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Türkiye’ de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri’ nin ...
 • Sanat ve tasarımda anamorfik görüntüler 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Keleşoğlu, Bengisu; Uygungöz, Mehtap (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Yüzyıllardır yeni arayışlar içerisinde olan insanoğlu kendini ifade etmek ve düşüncelerini dışa vurmak için çok çeşitli yollar denemiştir. İzleyicinin, eserin bir parçası haline dönüşerek, gözlemlemeye devam ederek, “keşif ...