Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Man Ray, rayogram tekniği ve resim sanatında değişimler 

  Sucuoğlu, Melis (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Fotoğrafın sanat dünyasına girmesi ile birlikte görünen gerçek birebir yansıtılmaya başlamış ve resim sanatı artık farklı arayışlar içerisine girmek zorunda kalmıştır. Klasik resim algısının kırılmaya başladığı dönemlerde ...
 • Kırkyama’nın seramik sanatına yansıması: Zoe Hillyard örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Yeşilmen, Nesrin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Kırkyama; giyim veya kullanım eşyası olarak kullanılmak üzere küçük kumaş parçalarının dikilerek bir araya getirilmesi yöntemine denir. Daha büyük bir kumaş yapmak için küçük kumaşların birleştirilmesi yöntemini neredeyse ...
 • Gitar eğitiminde başlangıç yaşı ve kritik dönem olgusu 

  Erim, Ali (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Müziğin insan hayatındaki önemi ve müzik eğitiminin bireye sağladığı katkılar düşünüldüğünde; müzik eğitiminin temel bir unsuru olan çalgı eğitiminin önemi de ortaya çıkmaktadır. Gitar günümüzde çalgı eğitimi alanında ...
 • Boyanmanın toplumsal işlevi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Gündüz, Alev (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
 • Midilli’de geleneksel çömlekçilik sanatı ve kültürel etkileşim 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Ege adaları sosyal, politik ve kültürel olarak çeşitli şekilde ve zaman dilimlerinde Türk ve Yunan halklarının gündemine gelmektedir. İki toplumun kültürü ve geleneği ele alındığında birçok benzeşimler ve değerler olduğu ...
 • Müzikal tiyatroya giriş 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Tüzün, Zeki (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma Müzikal Tiyatro’nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro’nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
 • Resim sanatında kırmızı rengin serüveni 

  Boztunalı, Zehra Seda (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Kırmızı tarih öncesi çağlardan günümüze resimde kullanılan başat renklerden biri olmuştur. İlk olarak, mağara duvarlarındaki hayvan figürlerinde ve av sahnelerinde görülen kırmızı, pek çok sanatçı için vazgeçilmez bir ...
 • Çağdaş baskı resim sanatına genel bir bakış 

  Kıran, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Baskı resim, bir sanatçının bizzat kendisi tarafından veya kendi kontrolü altında kalıpları hazırlanıp limitli basılan, numaralandırılan ve imzalanan özgün bir sanat disiplinidir. Bu çalışmada, yukarıda tanımı yapılan ...
 • ''Suzuki yetenek eğitimi” felsefesine kısa bir bakış 

  Sak Brody, Zehra (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Japon kemancı ve pedagog Shinichi Suzuki’nin yarattığı ve kendi adıyla anılan bu öğretim metodu; “Yetenek doğuştan değildir. Fiziksel bir problemi olmadığı sürece her çocuk bir enstrüman çalabilir yeter ki doğru şekilde ...
 • Otakar Sevčík op. 3 keman için 40 varyasyon metodunda yayın topuk kısmı ile ilgili çalışmaların incelenmesi 

  Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü; Arkan Sümer, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Çalgı repertuvarındaki zenginliği ile klasik batı müziğinde kendine önemli bir yer edinen keman, tarih boyunca solo, oda müziği ve orkestra yapıtlarında bestecilerin kullandığı en temel çalgılardan biri olmuştur. Çalgı ...
 • 20. Yüzyıl resim sanatı ve New York 

  Kalfa, Zafer (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Modern dönem, her alanda olduğu gibi sanat alanında da çok yönlü gelişmelerin etkisiyle şekillenmiştir. Bu yüzden 1900 sonrası sanat tarihini incelerken o dönemin hâkimi kabul edilen ülkelerdeki politik, bilimsel ve ...
 • Bilgisayar destekli seramik üretim yöntemi olarak üç boyutlu yazıcılar ve günümüz koşullarında uygulama örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Hakan Verdu Martınez, Ezgi; Can, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojisinden hareketle temelleri atılan ve 1980’lerde geliştirilerek patenti alınan bu ...