Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemiral, Akın
dc.date.accessioned2020-06-17T06:10:13Z
dc.date.available2020-06-17T06:10:13Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationHakan Verdu Martınez, E, Demiral, A. (2014). 20. ve 21. yy. da sanatta malzeme olarak beden; performans sanatı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (6), 180-201.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23342
dc.description.abstractPerformans sanatı, ilk adımları 1920’lerdeki sanat ortamında atılmış bir sanat yapma biçimidir. Avant garde sanat akımlarındaki biçimciliğe karşı çıkan ve kendinden önceki sanat anlayışını sorgulayarak sanatın sınırlarını ortadan kaldırma amacı güden sanatçılar, sanatta alternatif malzeme ve yöntemler geliştirmeye başlamıştır. Böylece bedeni ve akla gelebilecek her türden nesneyi sanata dahil ederek, klasik sanat yapma anlayışını yıkmışlardır. Performans sanatında malzeme olarak bedenin seçilmesi 20. yy. sanat anlayışını kökten sarsarak, sanat eserinin taşınabilir ve satılabilirliğine karşı çıkmıştır. Türkçe’de beden sanatı ve gösteri sanatı olarak da adlandırılan performans sanatı aslında kültür kavramına tepkisel olarak doğmuş, 1960’lı yıllardan sonra kendisine tamamen bağımsız bir alan oluşturmuştur. Günümüzde görsel sanatlara da büyük etkileri olan performans sanatının en önemli temsilci grubu Fluxus’tur. Bu makalede performans sanatı, ortaya çıkışı, gelişimi ve sanat akımlarıyla etkileşimi bağlamında ele alınmış; Fluxus ve diğer temsilcileri üzerinden görsel örneklerle incelenmiştir. Sanatçının bedeni ve eser arasındaki sınırların değişmesiyle ve sanatın galerilerden dışarı çıkması amacıyla ortaya çıkan performans sanatının 20. yy. sonu ve 21. yy. sanatına etkisi kaynaklar ışığında irdelenmiş ve ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractPerformance art is a kind of performing art style which has started in art environment of 1920’s. Performance artists who were opposed to the formalism in avant-garde art movements and aiming at removing the art limits questioning the mentality of prior art began developing new methods and alternative materials in art. In this way, they destroyed the mentality of performing classic art integrating body or every object that comes to mind. Choosing the body as a material in performance art shook foundation of art and objected to portability and salability of art works in the twentieth century. Actually, performance art which is named as “body art” and “show art” in Turkish was born as a reaction to “culture” notion and created a completely independent area for itself after 1960s. Nowadays, the most important representative group of performance art, which has vital significant effects to visual arts, is Fluxus. In this article, performance art is handled within the context of performance art with its origin, improvement and relation to other art movements and is analyzed by way of illustration from Fluxus and other representatives with visual examples. Performance art was emerged with the change of boundaries between the work and the body of the artist and with the aim of taking art out of galleries and its effect on the end of 20th and 21th century art is analyzed in the light of resources.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectPerformans Sanatıen_US
dc.subjectFluxusen_US
dc.subjectBeden Sanatıen_US
dc.subjectGösteri Sanatıen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectPerformance Arten_US
dc.subjectFluxusen_US
dc.subjectBody Arten_US
dc.subjectShow Arten_US
dc.title20. ve 21. yy. da sanatta malzeme olarak beden; performans sanatıen_US
dc.title.alternativeBody as a material in art in the 20th-21st centuries: performance arten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage180en_US
dc.identifier.endpage201en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorHakan Verdu Martınez, Ezgi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record