Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-06-19T06:32:51Z
dc.date.available2020-06-19T06:32:51Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationKandemir, Ö, Uçar, Ö. (2015). Değişen müze kavramı ve çağdaş müze mekanlarının oluşturulmasına yönelik tasarım girdileri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (2), 17-47.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23399
dc.description.abstractMüze mekânı, yeni veya mevcut bir yapı aracılığıyla, insan ve çevresinin kanıtlarını toplama, üzerinde çalışma ve sergileme edimlerini gerçekleştirmeye yönelmektedir. Fakat “Müze” oluşumunun gerçekleştirdiği işlevler ve bunları yerine getiriş biçimleri, toplumsal yaşama paralel olarak sürekli değişmektedir. Müze işlevinin gerçekleştiği fiziksel yapı da bu değişime yanıt vermek üzere yeni ve yeniden ele alınmaktadır. Uluslararası ölçekte değer gören bilimsel nitelikli girdiler ve bakış açıları çağdaş müze mekânının tasarımına ilişkin verilerin oluşturulmasında önemlidir. Ele alınan çalışma, çağdaş müze oluşumuna yönelik elde edilen verileri biraraya getirerek, müze mekanlarının yeni ve yeniden tasarlanmasına yönelik tasarım girdilerini ortaya koymayı hedeflemektediren_US
dc.description.abstractThe museum space tends to achieve the certain aims which are acquiring, researching, and exhibiting the evidence of the humanity and its environment. But the “Museum”s functions and the ways of perfoming them have been changing in parallel social life. Therefore the physical structure of the museum are arranged new or again constantly in order to respond to this change. The scientific knowledges and the point of views, which has values on international scale, are important to create datas for the design of the museum space. The aim of this study is to reveal principles for designing and redesinging museum space through gathering datas related to contemporaray museum existance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüze Kavramıen_US
dc.subjectYeni Müzeolojien_US
dc.subjectMüze-Kullanıcı Deneyimien_US
dc.subjectÇağdaş Müze Mekanı Tasarım İlkelerien_US
dc.subjectThe Concept of Museumen_US
dc.subjectNew Museologyen_US
dc.subjectMuseum-User Experienceen_US
dc.subjectDesign Principles for Contemporary Museum Spaceen_US
dc.titleDeğişen müze kavramı ve çağdaş müze mekanlarının oluşturulmasına yönelik tasarım girdilerien_US
dc.title.alternativeChanging museum concept and design principles for creating contemporary musem spacesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKandemir, Özge
dc.contributor.institutionauthorUçar, Özlem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record