Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-06-25T12:49:42Z
dc.date.available2020-06-25T12:49:42Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKandemir, Ö, Levent Kasap, T. (2017). Mekan tasarımında değişen ölçek anlayışı ve yok-yerler ile ilişkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 (2), 50-67.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23495
dc.description.abstractÖlçek, temelde insan ile dünya arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir kavram olarak açığa çıkmıştır. Kavram özünde Lahoud (2012)’un ifadesiyle “niteliksel olarak belirleyici olan şey’ler arasında, ilişki kurma kapasitesi olan bir tür çerçeve oluşturmaktadır”. Buna karşın , tarihi süreçte algılanma biçiminde değişim gösteren ölçek, birey ve endüstri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılır hale gelmiştir. Bu çerçevede ele alınan çalışma, ölçek kavramına ilişkin değişen yaklaşım biçiminin ve sonuçlarının ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Burada “Yok-Yerler” ölçek kavramının algılanış biçiminde yaşanan değişimin en görünür sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Temel hedef, tasarım eğitiminde çoğunlukla teorik sorgulamalarının ihmal edildiği ölçek kavramının gerçekte ne olduğunun ve de ne olmaması gerektiğinin ortaya konulmasıdıren_US
dc.description.abstractScale has fundamentally come out as a concept aimed at determining the relation between human and the world. As Lahoud (2012) expressed, “the concept essentially makes a kind of framework that can get in contact with the things which are qualitatively indicative”. However, scale, which has been diferently perceived in historical process, has become to be used to determine the relations between individual and industry. In this framework, the study aims to expose the changing approaches and the results related the scale concept. In there, “Non-Places” are assessed as most clear results of this change. At the scope this study, the main aim is to reveal what the scale concept is and has not to be, which has been neglected theoretically.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçek Kavramıen_US
dc.subjectMekân Tasarımıen_US
dc.subjectYeren_US
dc.subjectMekanen_US
dc.subjectYok Yerleren_US
dc.subjectConcept of Scaleen_US
dc.subjectSpatial Designen_US
dc.subjectPlaceen_US
dc.subjectSpaceen_US
dc.subjectNon-Placesen_US
dc.titleMekan tasarımında değişen ölçek anlayışı ve yok-yerler ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeChanging comprehension of scale in spatial design and its relationshıp with non-placeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKandemir, Özge
dc.contributor.institutionauthorLevent Kasap, Tuğba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record