Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzakalın, Mehmet Uğur
dc.contributor.authorAvcı Akbel, Burcu
dc.date.accessioned2020-06-26T08:15:18Z
dc.date.available2020-06-26T08:15:18Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖzakalın, M, U, Avcı Akbel, B. (2017). ‘’Tanburi Ali Efendi’nin sûz’i-dil ve sipihr makamlarındaki klasik takımlarının çok boyutlu içerik analizi”. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 (2), 146-163.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23509
dc.description.abstractBu çalışmada Tanbûri Ali Efendi’nin Klasik Türk Müziği açısından oldukça önemli olan Sûzidil ve Sipihr Makamlarında bestelediği klasik takımlarındaki eserleri üzerinde içerik analizi yöntemi kullanılarak bazı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. “Müziksel ve sözel yapı” başlıkları altında eserlerin usulleri, çalgısal ve sözel bölümleri, kullanılan ikili aralıklar, vezinler, toplam sözcük sayısı, sözcük kategorisi ve sözcüklerin kullanım sıklığı belirlenmiştir. Tanbûri Ali Efendi’nin besteleri üzerinde çeşitli teknik karşılaştırmalar yapılmasının yanısıra onun Sûz’i-dil ve Sipihr makamlarını kullanımı ve bu makamlara uygun gördüğü güfelerdeki sözcüklerin dağılımına bakılarak her iki makam için beste ve güfe kullanımı arasında farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study, the aim is to collect some data by using content analysis method on the works of classical sets, composed by Tanbûri Ali Efendi in Suzidil and Sipihr maqams which are very important works for Classical Turkish Music. Te maqams of works, their rhythms, the instrumental and lyrical sections, double speed entervals, meters, total of words, categories of words and frequency of usage of words in the poems were determined under the heading of “musical and lyrical structures”. As a result, besides technical comparison of Tanbûri Ali’s works; by analysing his usage of Sûz’i-dil and Sipihr Makams and the lyrics that he chose for these maqams, it is aimed to find out whether there is a diference between lyric usage and melodic design between two makams.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTanbûri Ali Efendien_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectSûz’i-dil Makamıen_US
dc.subjectSipihr Makamıen_US
dc.subjectKlasik Takımen_US
dc.subjectTanbûri Ali Efendien_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.subjectSûz’i-dil Maqamen_US
dc.subjectSipihr Maqamen_US
dc.subjectClassical Seten_US
dc.title‘’Tanburi Ali Efendi’nin sûz’i-dil ve sipihr makamlarındaki klasik takımlarının çok boyutlu içerik analizi”en_US
dc.title.alternative“Multi-dimensional content analysis of tanbûri Ali Efendi’s clasical sets in sûz’i-dil and sipihr makams”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record