Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) eylem yeterliliği 

  Anadolu Üniversitesi; Odabaşı, H. Ferhan; Kurt, A. Aşkım; Akbulut, Yavuz; Dönmez, Onur; Ceylan, Beril; Şahin İzmirli, Özden; Kuzu, Elif Buğra; Karakoyun, Ferit (Anadolu Üniversitesi, 2011)
  Toplumsal sorunların çözülmesi hem bireysel hem de toplumsal boyutlarda değişimler gerektirmektedir. Bu bağlamda bireylerin çevresindeki insanları etkileyebilme, fiziksel ve sosyal çevreye katkıda bulunabilecek eylem ...
 • Türk Eğitim Sistemi’nde okulların örgüt ve yönetim yapısı ile yapılandırmacı eğitim yaklaşımı arasındaki ilişkinin çözümlenmesi 

  Anadolu Üniversitesi; Terzi, Çetin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
  Eğitim örgütleri bulundukları çevre ve üstlendikleri işlevleri nedeniyle sürekli gelişmek durumundadırlar. Bireylerin, toplumların ve diğer paydaşların sürekli değişen gereksinimleri doğrultusunda eğitim örgütlerine ...
 • Çevrimiçi eğitimde kalite standartları: Amerika örnekleri 

  Anadolu Üniversitesi; Uysal, Ömer; Kuzu, Abdullah (Anadolu Üniversitesi, 2011)
  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregelen gelişmeler tüm disiplinlerin amaçlarına ulaşabilmeleri için farklı araçlar sunarak yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Eğitim bilimleri de diğer disiplinlerde ...
 • Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı 

  Anadolu Üniversitesi; Kuzu, Abdullah; Çankaya, Serkan; Mısırlı, Zeynel Abidin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
  Günümüzde eğitim araştırmalarının bulguları incelenip değerlendirildiğinde, bulguların uygulamada ve kuramın oluşumunda çok az etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan tasarım tabanlı araştırma, öğretme-öğrenme ...
 • Quality matters for turkish higher education 

  Latchem, Colin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
  The paper examines global developments in quality assurance (QA) in higher education and the imperatives that are driving these. It argues that universities need to respond to the growing calls for accountability, national ...