Advanced Search
 

Recent Submissions

 • 1840 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu incelemesi 

  Candan, Rabia Beyza (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Tanzimat hareketinin hukuk alanı içinde en fazla etkilediği alan ceza hukuku alanı olmuştur. Bu çalışmada, Tanzimat Fermanı sonrası Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketlerinin ceza hukuku bağlamında önemli bir parçası ...
 • Mahkemelerin McDonaldlaşması ve McMahkemeler 

  Aydın, Murat Burak (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Uyuşmazlıkların resmi çözümünde başvurulan esas yer, diğer alternatif çözüm mekanizmalarının dışında, mahkemelerdir. Modern hukuk, formel karakteri ile bilinmekte ve bu istenir bir özellik olarak sunulmaktadır. Uyuşmazlıkları ...
 • Marka hakkında tecavüzde yoksun kalınan kazancın hesaplanması 

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı; Atasoy, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Marka hakkına tecavüz durumunda marka sahibi, maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Davacının talep edeceği maddi zarar içinde fiili zararları yanında yoksun kalınan kazancı da bulunmaktadır. Ancak götürü tazminat ...
 • Klasik dönem Osmanlı aile hukukunda kadının konumu 

  Anadolu Üniversitesi; Yakut, Esra (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı Devleti’nde, özel hukuk alanında, İslam hukuku hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalındı. Bu çerçevede kadının aile hukuku içindeki yeri de İslam hukuku kuralları ile sınırlandı. Kadın, namzetlik sürecinden başlayarak, ...