Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-11-16T07:30:51Z
dc.date.available2020-11-16T07:30:51Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationYıldırım, K, Kostakoğlu, S. F. (2015). Ülkelerin ekonomik performansı üzerinde regülasyonun etkileri: Bir dinamik panel veri analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 45-56.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25094
dc.description.abstractRegülasyonların ekonomik birimlerin kararları üzerinde önemli etkileri vardır. Dolayısıyla, regülasyonlar ülkelerin gösterdikleri ekonomik performans farklılık-r larının bir sebebi olarak gösterilebilir. Bu çalışmanın temel amacı ülkelerarasındaki ekonomik performans farklılıklarının araştırılmasında regülasyonların rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada analiz için dinamik panel veri modellerinden faydalanılmıştır ve örneklem olarak ise OECD ülkeleri seçilmiştir. Elde edilen bulgular, piyasa yanlısı regülasyonların ekonomik performans üzerinde olumlu etkisi olduğu yönünde iken aksine piyasa yanlısı olmayan regülasyonların ise ekonomik performans üzerinde olumuz etkisi olduğu yönündedir.en_US
dc.description.abstractRegulations have an important effects on the decisions of economic units. Thus, regulation as a one of the reason of differences in economic performance can be displayed. Main purpose of this study reveals role of regulation on the investigation of differences of economic performance among countries. In the study, it is used dynamic panel data models for analysis and is selected OECD countries as a sample. Findings of the study, while market supporter regulations have a positive effect on the economics performance, on the contrary non-market supporter regulations have a negative effect on the economic performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRegülasyonen_US
dc.subjectDinamik Panel Veri Analizien_US
dc.subjectEkonomik Performansen_US
dc.subjectRegulationen_US
dc.subjectDynamic Panel Data Analysisen_US
dc.subjectEconomic Performanceen_US
dc.titleÜlkelerin ekonomik performansı üzerinde regülasyonun etkileri: Bir dinamik panel veri analizien_US
dc.title.alternativeThe impact of regulation on economic performance of the countries: A dynamic panel data analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Kemal
dc.contributor.institutionauthorKostakoğlu, S. Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record