Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2022-07-05T07:05:35Z
dc.date.available2022-07-05T07:05:35Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26634
dc.description.abstractGünümüzde sosyal hayatta karşılığını fazlasıyla hissettiğimiz kavramlardan birisi de gözetimdir. Tarih boyunca var olan ve değişik şekillerde toplum ve birey üzerinde varlığını hissettiren bu kavram, modern zamanlarla birlikte tepe noktasına ulaşmıştır. Artık gelişen teknoloji ve imkanlar sayesinde gerek devlet gerek şirketler gerekse de diğer bireyler tarafından bu faaliyetin nesnesi durumuna getirildiğimiz açıktır. Bununla birlikte her birimiz de bir şekliyle gözetim faaliyetini toplumdaki diğer bireyler üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla bizler bu faaliyetin nesnesi olduğumuz gibi aynı zamanda öznesi durumundayız. Daha açık ifadeyle hem gözetliyor hem de gözetleniyoruz. İlk bakışta gözetimin, gözetlenen hakkında bilgi edinme ve onu disiplinize etme şeklinde iki ayrı amacının olduğu görülmektedir. Gözetim bazen bu iki amaçtan birisine yönelik olarak gerçekleştirilirken, çoğu kez de birlikte her iki amaca yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bilgi edinme amacı, gözetleyenin iktidarını koruma motivasyonundan kaynaklanabileceği gibi, gözetleneni belirli bir yöne kanalize etme motivasyonundan da kaynaklanabilir. Bu çalışmada doktrindeki farklı görüşlerden de faydalanılarak, neden gözetlendiğimiz ve gözetlediğimiz alt başlıklar halinde analiz edilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGözetimen_US
dc.subjectPanoptikonen_US
dc.subjectGözetim Toplumuen_US
dc.subjectBilgi ve İktidaren_US
dc.subjectGözetim ve Disiplinen_US
dc.titleNeden gözetl(en)iyoruzen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKarakehya, Hakan
dc.contributor.institutionauthorUsluadam, Asena Kamer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record