Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Veysel
dc.contributor.authorÇelik, H.Eray
dc.contributor.authorYağızer, Ceren
dc.date.accessioned2014-07-21T13:38:11Z
dc.date.available2014-07-21T13:38:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/275
dc.description.abstractTüketiciler, hem daha sağlıklı hem de çevreyi gelecek nesiller adına korumaya yardımcı olduğu için giderek artan bir şekilde ekolojik ürünleri tercih etmektedirler. Çalışmada üniversite öğrencilerinin ekolojik gıda ürünü satın alma davranışına çevresel duyarlılık ile çevresel tutum ve davranışların etkisi bir yapısal eşitlik modeliyle (YEM) araştırılmıştır. Analizler sonucunda çevresel duyarlılığın çevresel davranışı doğrudan etkilemediği, ancak çevresel tutum geliştirenlerin çevresel davranış sergileyerek ekolojik gıda ürünü satın alma davranışı gösterdiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractDue to increasing health consciousness and motivation to preserve environment for the next generations, more and more consumers are choosing ecological products. This research investigated the effects of university students’ environmental sensitivity and environmental behavior on their ecological product buying behavior, through the use of structural equation modeling (SEM). Results of this study indicate that although the relationship between environmental behavior and ecological product buying behavior is not statistically significant yet it is found out that through environmental sensitivity, environmental behavior exert an indirect effect on ecological product buying behavior.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevresel Duyarlılıken_US
dc.subjectÇevresel Davranışen_US
dc.subjectEkolojik Ürün Satın Alma Davranışıen_US
dc.subjectYapisal Esitlik Modelien_US
dc.subjectEnvironmental Sensitivityen_US
dc.subjectEnvironmental Behavioren_US
dc.subjectEcological Product Buying Behavioren_US
dc.subjectStructural Equation Modelingen_US
dc.titleÇevresel Duyarlılık Ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigating The Effects Of Environmental Sensitivity And Environmental Behavior On Ecological Product Buying Behavior Through Structural Equation Modelingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record