Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Bilge Kağan
dc.date.accessioned2014-07-22T14:37:55Z
dc.date.available2014-07-22T14:37:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/289
dc.description.abstractIn this paper, reasons of the rapid credit expansion in three biggest new European Union member states (i.e., Czech Republic, Hungary and Poland) are investigated during the process of Euro Adoption. Credit expansion is identified as a boom, if it exceeds the standard deviation of the country’s credit fluctuations around trend by a factor of 1.75. Following the literature on credit booms, the trend is estimated by using Hodrick-Prescot (HP) filter. Furthermore, to investigate the direction of the causal relationship between the credit expansion and economic growth, the traditional Granger causality test is applied in an vector error correction (VEC) context.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya gibi en büyük üç yeni Avrupa Birliği üyesinin Euro’ yu kabul etme sürecinde yaşadığı hızlı kredi genişlemesinin sebepleri incelenmiştir. Kredi dalgalanmalarının standart sapmasının ülkeye özgü trend değerinden 1.75 ve üzerinde aştığı durumlarda kredi genişlemesi balon olan tanımlanmış ve kredi balonları ile ilgili mevcut literatüre bağlı kalınarak trend değeri Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi ile elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, kredi genişlemesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü araştırmak amacıyla, geleneksel Granger nedensellik testi kısıtsız vektör hata düzeltme yönetiminde uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBanking Sector Stability During The Process Of Euro Adoptionen_US
dc.title.alternativeEuro’nun Kabul Edilme Sürecinde Bankacılık Sektöründe İstikraren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record