Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDursun, Özcan Özgür
dc.contributor.authorYaman, Gültekin, 1990-
dc.date.accessioned2018-05-03T10:37:23Z
dc.date.available2018-05-03T10:37:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3141
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 480219en_US
dc.description.abstractOtizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların topluma tam katılım sağlayabilmeleri bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarına bağlıdır. Matematik becerileri de bağımsız yaşam becerilerinden biri olup, bu becerilerin OSB olan çocuklara kazandırılması konusunda güçlükler yaşandığı alanyazında belirtmektedir. Bu araştırmanın amacı OSB olan çocuklara matematik öğretimi için bir mobil uygulamanın geliştirilmesi ve bu uygulamanın etkililiğinin değerlendirilmesidir. Araştırmada OSB olan çocuklara yönelik görsel ve işitsel çoklu ortam ögeleriyle desteklenen ve Tabmatik olarak adlandırılan bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışma, beş hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırmada, karma yöntem araştırmalarından deneysel karma yöntem deseni kullanılmıştır. Nicel yöntem kapsamında tek denekli araştırma desenlerinden beceriler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli, nitel yöntem kapsamında ise fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veriler grafiksel analiz ile nitel veriler tümevarım analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, ön test ve son test uygulamasında iki test arasındaki farkın 69 puan olması ve grafiksel analiz sonuçları; yapılan çalışmanın rakamları tanıma, ritmik sayma, tane kavramı becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerin bulgularında ise Tabmatik ile sunulan öğretimin, matematik becerilerini geliştirmede etkili olduğu vurgulanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtistik çocuklar -- Eğitimen_US
dc.subjectÖğretim -- Aygıt ve gereçleren_US
dc.titleOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklara matematik becerilerinin öğretimi için bir mobil uygulamanın geliştirilmesi ve bu uygulamanın etkililiğinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 104, [20] yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record