Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇilenti, Kamuran
dc.contributor.authorSağlam, Mustafa
dc.date.accessioned2015-06-30T10:54:09Z
dc.date.available2015-06-30T10:54:09Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3175
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6114en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Federal Alman ilkokullarındaki Türk çocuklarının anadillerini etkilice kullanabilmelerinin ve ülkeleri ile kültürel bağlarını sürdürebilmelerinin sağlanması amacıyla, okulun olağan programlarına ek olarak uygulanmakta olan Türkçe ve Türk Kültürü Programı'nın etkililik düzeyinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler, geniş bir kaynak taramasına, uzman görüşlerine ve veri toplama aracı (anket-ölçme aracı) uygulaması sonuçlarına dayanmaktadır. Veri toplama aracı, 12 soruluk bir anket bölümü ile öğrencilerin Türkçe temel dil becerileri (okuma anlama ve yazılı anlatım) ve ülkeleri hakkındaki bilgilere ilişkin davranışlarını ölçmek için geliştirilen 55 soruluk bir ölçme aracı(anket)'ndan oluşmaktadır. Araç Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde Türk nüfusunun en kalabalık olduğu 5 şehirde, Türkçe ve Türk Kültürü Programı'nın yoğun olarak uygulandığı 131 ilkokul arasında yansız atama yö ntemi ile belirlenen 42 ilokulun 4. sınıfındaki 467 öğrenciye uygulanmıştır: .Türkçe ve Türk Kültürü Programı'na katılan öğrenciler, Türkçe temel dil becerileri ile ülke bilgisi yönünden gerekli temel ve ortak bilişsel davranışlara orta düzeyde sahiptirler. .Türkçe ve Türk Kültürü Programı'nın okuduğunu anlama gücü, yazılı anlatım becerisi ve ülke bilgisi özel amaçlarına ilişkin davranışsal amaçlar, öğrencilerde, genelde orta düzeyde gerçekleşmiştir. .Öğrencilerin Türkçe ve Türk Kültürü Programı'na ilişkin tutumları olumlu yönde attıkça, Türkçe temel dil becerileri ile ülke bilgisini kazanma düzeylerinin de yükseldiği görülmüştür. .Ana-babaları çalışan öğrencilerle Türkçe temel dil becerileri ile ülke bilgisindeki başarı düzeylerinde bir farklılık bulunmamış; ancak en azından ilköğrenimli anne-babaların çocuklarının, öğrenimi olmayan anne-babaların çocuklarından biraz daha başarılı oldukları gözlenmiştir. .Türkçe ve Türk Kültürü Programı'na, sınıf öğretmeni olan bir öğretmende katılan öğrencilerin başarı düzeylerinin, programa sınıf öğretmeni olmayan bir öğretmende ketılan öğrencilerin başarı düzeylerinden daha yüksek olduğu, dolayısıyla öğretmenin niteliği ile öğrencilerin Türkçe temel dil becerileri ve ülke bilgisindeki davranışları kazanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkininen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectİlkokullaren_US
dc.titleFederal Alman ilkokullarında Türkçe ve Türk Kültürü Programı'nın etkililiği : Kuzey Ren Vestfalya örneğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 182 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record