Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Esmahan
dc.contributor.authorKüçüksüleymanoğlu, Rüyam
dc.date.accessioned2014-12-03T10:12:25Z
dc.date.available2014-12-03T10:12:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3325
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195799en_US
dc.description.abstractEğitim uzun vadeli planlamayı gerektirir. Stratejik planlama uzun vadeli planlama temeline dayandığından eğitim örgütlerinin doğasına da uygun düşmektedir. Eğitimde karar vericiler görevlerini başarı ile yerine getirebilmek için belirsizlikleri olabildiğince en aza indirgeyerek, gelecekteki eğilimleri ve olayları en iyi biçimde tahmin etmek durumundadırlar. Bunun için de eğitimin stratejik planlamasının süratle yapılıp uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Stratejik planlama süreci, eğitim örgütlerinde sürekli kalite gelişimini sağlayan, bütün çalışanları ortak kalite inancı etrafında birleştiren ve hareket ettiren bir dinamizme sahiptir. Eğitim örgütlerinin stratejik planlama süreci, mikro ve makro düzeylerde paralel yürütülmesi gereken bir etkinlik olması nedeniyle, çalışmalar okul ve ülke düzeyinde yürütülmelidir. Ülke düzeyinde makro stratejik plan yapılabilmesi için özellikle her okulun kendi stratejik planlamasını hazırlaması gerekir. Okul planlarının MEB makro hedefleri ve bunlara ulaşma stratejileri ile uyumlu olabilmesi ve tutarlığın sağlanması da önemlidir. Eğitim örgütlerinde stratejik planlamaya yönelik var olan durumu ortaya çıkarmak için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin saptanması ve saptanan durumun değerlendirilerek alternatif bir uygulama önermek amacıyla durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmada Bursa ilinde bulunmakta olan Canaydın ilköğretim okulu araştırmanın çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında Canaydın ilköğretim okulunun içinde bulunduğu durumun belirlenmesi, okulun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılıp, okulun önündeki fırsat ve tehditleri saptamak için (SWOT Analiz) öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere okuldaki kritik başarı etmenleri ile ilgili görüşlerini saptamak amacıyla birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bunun yanında öğretmen, öğrenci, yönetici, PDR uzmanı okul aile birliği ve okul koruma derneği üyesi veliler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de dikkate alınmıştır. Belirlenen eğitim öğretim, alt yapı, insan kaynakları, toplumla ilişkiler, iletişim, araştırma geliştirme ve finans kritik başarı etmenlerinin her biri bir eylem alanı olarak alınmıştır. Her bir alandaki gereksinimler doğrultusunda eylem planları tasarlanmıştır. Araştırmanın sonucunda Canaydın ilköğretim okulunun eğitim öğretim, alt yapı, toplumla ilişkiler, iletişim, Ar-Ge ve finans konularında kimi zayıf yönlerinin olduğu fakat bunlara karşın eğitim öğretimi başarı ile sürdürebilecek yeterli insan ve madde kaynağına sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak her bir kritik başarı etmeni ile ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim -- Planlamaen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.titleİlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması : (Bursa ili Canaydın İlköğretim Okulu örneği)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 203 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record