Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürkyılmaz, Serpil
dc.contributor.authorÖzer, Mustafa
dc.contributor.authorKutlu, Erol
dc.date.accessioned2014-08-02T13:50:14Z
dc.date.available2014-08-02T13:50:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/352
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’de 1999:01-2007:01 dönemi için AR(1)-TGARCH(1,1) modeli yardımıyla aylık nominal döviz kuru oynaklığı elde edilmiş ve ilgili dönem için bir Standart VAR modeli altında Granger Nedensellik Testi ile nominal döviz kuru oynaklığı, ithalat ve ihracat arasındaki nedensel ilişkilerin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada, ihracat ile ithalat arasında, ithalat ile nominal döviz kuru oynaklığı arasında belirlenen çift yönlü ve ihracattan, nominal döviz kuru oynaklığına doğru olarak belirlenen tek yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığının bir kanıtı olarak, söz konusu Standart VAR modeli yardımıyla Etki-Tepki Analizi sonuçları ve Varyans Ayrımlaştırma Analizi sonuçları da elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, monthly nominal exchange rate volatility has been obtained by using AR(1)-TGARCH(1,1) model over the period 1999:01-2007:01 in Turkey and the direction of causality relationships among nominal exchange rate volatility, import and export have been tried to be determined by the Granger Causality Test of the Standard VAR model. Furthermore, in the study, the results of the Impulse-Response Analysis and the Variance Decomposition Analysis of the Standard VAR model have been obtained as an evidence of presence of one sided causality relationship from export to nominal exchange rate volatility, and two sided causality relationships between import and the nominal exchanse rate volatility, and between import and export.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNominal Döviz Kuru Oynaklığıen_US
dc.subjectİthalaten_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectTARCH Modelien_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testien_US
dc.subjectEtki-Tepki Analizien_US
dc.subjectVaryans Ayrımlaştırma Analizien_US
dc.subjectNominal Exchange Rate Volatilityen_US
dc.subjectImporten_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectTGARCH Modelien_US
dc.subjectThe Granger Causality Testen_US
dc.subjectThe Impulse-Response Analysisen_US
dc.subjectThe Variance Decomposition Analysisen_US
dc.titleDöviz Kuru Oynaklığı İle İthalat Ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizien_US
dc.title.alternativeA Time Series Analysis Of The Relationships Between The Volatility Of Exchange Rate, Exports And Importsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorKutlu, Erol


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record