Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Umran
dc.contributor.authorGirgin, Ümit
dc.date.accessioned2014-12-03T10:46:06Z
dc.date.available2014-12-03T10:46:06Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3783
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 125701en_US
dc.description.abstractBu araştırma Eskişehir ili İşitme Engelliler Okulu, İÇEM ve İlkokulların 4. ve 5. sınıflarına devam eden işitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenme durumlarının çözümleme ve anlama düzeylerine göre öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ile okuduğunu anlatma yöntemi ile değerlendirilmesi arasında bir farklılaşma olup olmadığını incelemek üzere yapılmıştır. Araştırma durum saptamaya yönelik tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmaya 63 işitme engelli öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri, öğretmenlerin işitme engelli öğrencileri okumayı öğrenme durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve değerlendirme notları görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Öğrencilerin okumayı öğrenme durumlarına ilişkin veriler ise okuduğunu anlatma yöntemiyle elde edilmiş, okuduğunu anlatma değerlendirme aracına göre değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenleri tarafından çözümlemeyi öğrendiği zaman okumayı öğrendiği kabul edilen öğrenciler ile anladığı zaman okumayı öğrendiği kabul edilen öğrencilerin okuma-anlama düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Okuduğunu anlatma değerlendirme aracına göre anlama grubu öğrencilerinin okuduğu, çözümleme grubu öğrencilerinin ise okumadığı belirlenmiştir. Öğretmen değerlendirme notu ile öğrencilerin okuduğunu anlatma puanı karşılaştırıldığında anlama grubundaki öğretmenlerin değerlendirme notu ile öğrencilerin okuduğunu anlatma puanı birbirine yakın çıkmıştır. Çözümleme grubu öğretmen değerlendirme notu ile okuduğunu anlatma puanı arasında anlamlı düzeyde farklılık çıkmıştır. Çözümleme grubunda öğretmenlerin değerlendirme notunun öğrencilerin okuma-anlama düzeylerine göre çok yüksek, öğrencilerin okumayı öğrenme durumunu yansıtmadığı belirlenmiştir. Çözümleme ve anlama grupları arasında oluşan okuma anlama puan farklılıklarının öğrenci özellikleri nedeniyle oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle işitme kaybı, zeka düzeyleri, okul eğitim süreleri, sosyo-ekonomik durumları ve takvim yaşı bakımından aralarında farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Okul eğitim süresi ve takvim yaşı hariç farklılık çıkmamıştır. Öğretmenlerin sınıf içinde yaptıkları okuma çalışmaları ile öğrencilerin okuduğunu anlatma değerlendirme yöntemiyle belirlenen okumayı öğrenme durumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Öğretmenlerin sınıf içinde yaptıkları okuma çalışmalarına göre öğrencilerin okuduğunu anlatma değerlendirme yöntemiyle belirlenen okumayı öğrenme durumları karşılaştırıldığında yeterli çalışma yapan grup lehine farklılık olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklar -- Eğitim -- Türkiye -- Eskişehiren_US
dc.titleEskişehir ili ilkokulları 4. ve 5. sınıf işitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenme durumlarının çözümleme ve anlama düzeylerine göre değerlendirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 178 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record