Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Erol
dc.contributor.authorHacıköylü, Canatay
dc.date.accessioned2014-08-06T18:45:10Z
dc.date.available2014-08-06T18:45:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/383
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde rekabet politikası başlığı altında yer alan devlet yardımı kavramı açıklanmaya çalışmıştır. Daha sonra devlet yardımı kavramının AB ülkeleri ve Türkiye’deki yapısı ile parasal büyüklükleri ele alınmıştır. Son olarak da ülkemiz mevzuatında yer alan devlet yardımlarının AB ’ye tam üyelik süresinde AB mevzuatına uyumu ve yaşanması muhtemel sorunlara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe present study aims to explain the concept of state aid under the title of competition policy in the process of Turkey’s full membership to the European Union. The structure of the concept of state aid in European Union countries and Turkey, as well as the relevant figures, was investigated. Finally, harmonization of state aids in Turkey’s legislation with the European Union legislation in the process of full membership and potential problems were discussed herewith.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDevlet Yardımıen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectİhracata Yönelik Devlet Yardımlarıen_US
dc.titleAvrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımlarıen_US
dc.title.alternativeState Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Unionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record