Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Diren
dc.date.accessioned2014-08-06T18:55:45Z
dc.date.available2014-08-06T18:55:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/394
dc.description.abstractÇalışmada, emek-sermaye arasında bir uyum belgesi ve toplumsal mutabakat belgesi olarak 1936 tarihli İş Kanunu İncelenmektedir. Dönemin koşulları içerisinde böyle bir uyum ve mutabakat önem arz etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu kanunun çıkarılmasında etkili olan sosyal, iktisadi ve siyasal faktörlere yer verilmekte, kanunun kapsamına değinilmekte, söz konusu kanunda yer alan uyuşmazlığa konu maddeler değerlendirilmekte ve kanunun değerinin ortaya konulması maksadıyla 2003 yılı İş Kanunu da incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, Labour Law dated 1936 which can be named as a document of harmony between labour-capital and social consensus document in the one-party period is examined. This law shows the formation of class balance in one-party system period. In the study, the social, economic and political factors of the year 1936’s Turkey are determined, the important articles of the law which caused discussions in General Assembly are evaluated and also Labour Law dated 2003 is evaluated to bring the value of Labour Law dated 1936 into public view.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject1936 Tarihli İş Kanunuen_US
dc.subjectTek Partili Dönemen_US
dc.subjectÇalışma İlişkilerien_US
dc.subject2003 Tarihli İş Kanunuen_US
dc.subjectEmek-Sermaye Uyumuen_US
dc.subjectSosyal Uzlaşma Belgesien_US
dc.subjectLabour Law Dated 1936en_US
dc.subjectOne-Party Perioden_US
dc.subjectWork Relationsen_US
dc.subjectLabour Law Dated 2003en_US
dc.subjectThe Harmony Of Labour -Capitalen_US
dc.subjectSocial Consensus Documenten_US
dc.titleToplumsal Uzlaşma Belgesi: 1936 Tarihli İş Kanunuen_US
dc.title.alternativeSocial Consensus Document: Labour Law Dated 1936en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record