Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Veysel
dc.contributor.authorAktaş, Cengiz
dc.contributor.authorÇelik, H.Eray
dc.date.accessioned2014-08-06T18:58:58Z
dc.date.available2014-08-06T18:58:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/395
dc.description.abstractThis study was designed to research factors which consumers consider when choosing a shopping store and to develop a scale. 500 supermarkets shoppers completed self-administered surveys regarding their attitudes toward 34 individual shopping store choice items. The paper used both exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) to develop a Consumer Store Choice (CSC) scale. The results of EFA found 10 factors with eigenvalues greater than 1.0. According to the results convenient location, price and quality of products, sales personnel attitudes and physical attractiveness play very important roles in CSC.en_US
dc.description.abstractBu çalışma tüketicilerin alışveriş merkezi tercihinde hangi faktörleri göz önünde bulundurduklarını araştırmak ve bu konuda bir ölçek geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. 500 süpermarket müşterisine, market seçimi ile ilgili 34 maddeyi içeren bir anket yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Bu çalışmada Tüketici Market Seçimi (CSC) olarak adlandırılan ölçeğin geliştirilmesinde hem açıklaycı factor analizi (AFA) hemde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonucunda öz değerleri 1.0’den büyük olan 10 faktör bulunmuştur. Uygun alışveriş yeri, ürünün fiyat ve kalitesi, satış personelinin fiziksel görünümü ve tutumu CSC üzerinde önemli bir yere sahip olduğu sonuçlarda bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.subjectConsumer Store Choice ( CSC)en_US
dc.subjectEFA And CFAen_US
dc.subjectLISRELen_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectTüketici Market Seçimi (CSC)en_US
dc.subjectAFA Ve DFAen_US
dc.subjectLISRELen_US
dc.titleDevelopment of a Scale for Measuring Consumer Behavior in Store Choiceen_US
dc.title.alternativeTüketici Market Seçim Davranışının Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record