Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUzuner, Yıldız
dc.contributor.authorDoğan, Serap
dc.date.accessioned2018-05-10T11:41:41Z
dc.date.available2018-05-10T11:41:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4007
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 480292en_US
dc.description.abstractEylem araştırması olarak desenlenen bu araştırmanın amacı bir öğretmenin okul öncesi dönemdeki bir çocukla kitap okuma uygulamalarının incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları araştırmacının kendisi, takvim yaşı üç yaş altı ay olan işitme kayıplı bir çocuk, çocuğun annesi ve anneannesidir. Araştırmanın verileri; yarı yapılandırılmış görüşmeler, belgeler, yansıtmalı araştırmacı günlüğü ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler araştırma süreci boyunca ve sonunda gerektiğinde betimsel gerektiğinde tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. İşitme kayıplı çocuğun gelişen okuryazarlık becerileri, uygulama öncesinde ve en son uygulamadan sonra “Gelişen Okuryazarlık Kontrol Beceri Listesi” yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğretmenin çocukla gerçekleştirdiği tipik bir kitap okuma uygulamasında hikâyenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde kullandığı stratejilerin işitme kayıplı çocuğun gelişen okuryazarlık becerilerini desteklediği, sözcük dağarcığının geliştiği, hikâye kitabına aktif katılımında etkili sözlü dil becerilerine sahip olduğu ve işiten akranlarına benzer okuryazar davranışlar sergilediği şeklindedir. Araştırmanın sonucu olarak işitme kayıplı çocuğun var olan gelişen okuryazarlık becerilerinin nitelikli kitap okuma uygulamaları ile geliştirildiği söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklar -- Eğitimen_US
dc.titleBir öğretmenin okul öncesi dönemdeki işitme kayıplı bir çocukla kitap okuma uygulamalarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 183 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record