Show simple item record

dc.contributor.authorArslantaş, C. Cüneyt
dc.contributor.authorPekdemir, Işıl
dc.date.accessioned2014-08-06T19:01:36Z
dc.date.available2014-08-06T19:01:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/400
dc.description.abstractDönüşümcü liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkileri incelemek için, bir üretim firmasında farklı departmanlarda çalışan 233 mavi yakalı yoluyla toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma esnasında öncelikle dönüşümcü liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adaletin tanımları yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan araştırma metodolojisi ışığında korelasyon, regresyon, bağımsız gruplar arası t testi ve tek yönlü Anova analizleri yapılmıştır. Dönüşümcü liderliğin karizma/ilham verme ve bireysel düzeyde ilgi boyutları ile dağıtılan ve kişiler arası adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca, dönüşümcü liderliğin karizma/ilham verme ve zihinsel teşvik boyutlarının örgütsel adalet üzerinde bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur. Son olarak, çalışanların demografik özelliklerine göre dönüşümcü liderlik ve örgütsel adalete ilişkin algılarındaki ve örgütsel vatandaşlık sergileme düzeylerindeki farklılıkları araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractTo examine the associations among transformational leadership, organizational citizenship behavior and organizational justice, data obtained from 233 blue-collar employees working in different departments at a manufacturing firm were used. Initially, transformational leadership, organizational citizenship behavior and organizational justice were defined. Consequently, correlation, regression, independent samples t-test and one way Anova analysis were performed according to the methodology of the research. Charisma/inspiration and individualized consideration dimensions of transformational leadership and distributive and interpersonal justice were found to have a direct effect on organizational citizenship behavior. Furthermore, charisma/inspiration and intellectual stimulation dimensions of transformational leadership were found to have a direct effect on organizational justice. Last, differences in perceptions of transformational leadership and organizational justice and levels of performing organizational citizenship behavior according to demographic characteristics of subordinates were investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDönüşümcü Liderliken_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_US
dc.subjectTransformational Leadershipen_US
dc.subjectOrganizational Citizenship Behavioren_US
dc.subjectOrganizational Justiceen_US
dc.titleDönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeAn Empirical Study on the Associations among Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record