Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarasu, H. Pelin
dc.contributor.authorGerek, Aslı
dc.date.accessioned2018-09-11T10:08:24Z
dc.date.available2018-09-11T10:08:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4010
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 484516en_US
dc.description.abstractİşitme kayıplı bir çocuğun okulöncesi dönemde erken okuryazarlık becerilerinin paylaşılan okuma etkinliği ile desteklenmesi amacı ile yapılan bu araştırma eylem araştırması şeklinde yürütülmüştür. Bu araştırmanın katılımcıları; işitme kayıplı bir çocuk, araştırmacı, aile, anasınıfı öğretmeni ve geçerlik komitesi üyeleridir. Araştırmacı günlüğü, görüşmeler, uygulamaların ses kayıtları, belgeler, geçerlik komitesi toplantı kayıtları ve süreç ürünleri bu araştırmada kullanılan veri toplama teknikleridir. Veri toplama aracı olarak dil düzeyi giderek artan seri hikaye kitapları hazırlanmıştır. Uygulama sürecinden önce çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerileri değerlendirilmiş, 6 oturumda hikaye anlatma, hikaye okuma, tek kart resimdeki olayları paylaşma, şarkı söyleme ve izleyen etkinliklere yer verilmiştir. Ardından seri hikaye kitapları kullanılarak uygulama sürecine başlanmış ve uygulamalar 12 oturum yürütülmüştür. Süreçte şarkı söyleme, hikaye okuma ve izleyen etkinlikler uygulanmıştır. Her uygulama sonrası düzenli olarak geçerlik komitesi toplantıları yapılmıştır. Toplantılarda uygulamada yaşanan sorunlar belirlenmiş ve sonraki uygulamaya yönelik çözüm kararları alınmıştır. Süreçte aile ve anasınıfı öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama süreci ve analizi birlikte yürütülmüştür. Araştırma bulgularında, kulöncesinde kaynaştırmaya devam eden işitme kayıplı çocuğun dinlediğini anlama ve anlatma becerilerine yönelik sorunlar yaşadığı görülmüGtür. Bu sorunların çözümüne yönelik uygulanan etkinliklerden yola çıkılarak, işitme kayıplı çocuğun dil becerilerine uygun hazırlanan ve sistematik olarak uygulanan hikaye okuma etkinliğinden fayda sağladığı söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklar -- Eğitimen_US
dc.titleİşitme kayıplı bir çocuğun okulöncesi dönemde okumaya hazırlık becerilerinin paylaşılan okuma etkinliği ile desteklenme sürecinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 113 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record