Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMaviş, İlknur
dc.contributor.authorÖzbabalık Adapınar, Belgin Demet
dc.date.accessioned2014-08-07T10:54:03Z
dc.date.available2014-08-07T10:54:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/420
dc.description.abstractSağlık, yaşamımızın ileri yıllarında tüm getirilerinden yararlanmak üzere korunması ve bakılması gereken bir olgudur. Sağlıklı olmak yaşlılarda bireyin yaşam kalitesini sürdürür ve onların topluma katkısını devam ettirir. Yaşlanma süreci çevresel etkiler, yaşam biçimi ve hastalıklardan etkilenir. Buna göre, yaşlanma, ilerleyici ve yaşa bağlı olarak gelişen hastalık risklerine karşı koyamama ile gelişen işlev yetersizliği olarak tanımlanabilir. Özellikle, gelişen ülkelerde, kronik bir hastalık veya yetersizlik durumunda uygun sağlık rehabilitasyonuna erişim yaşlılar için çok önemlidir. Dil ve Konuşma terapisi de yaşlı popülasyona sağlanması gereken en önemli sağlık hizmetlerinden biridir. İletişim kurabilme yetisi her yaş için insana özgü çok önemli bir özelliktir ve hasarlanması durumunda bireyin tüm hayatı etkilenebilir. Bu makalede, sağ ve sol beyin hasarları, Alzheimer de-mansı ve Parkinson Hastalıklarının yetişkin ve yaşlılarda ne tür dil ve konuşma sorunlarına yol açtığına değinilecek, bu sorunlara ilişkin olarak dil ve konuşma terapistinin rolü tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractHealth is a state to be promoted and preserved in order to ensure that the full benefits are enjoyed in later years. Good health is essential to maintain life quality and ensures continued contributions of older persons to society. Aging is defined as a function disability resulting in a loss of response to growing risk of age associated diseases. Especially, in developing countries access to adequate health care is essential for the elderly accompanied by a chronic illness. Speech and language therapy is one of the vital services that should be provided for them in case of disability or impairment. Communication is unique to human beings. When affected negatively, it may alter individual’s whole life. Accordingly, in this study, how right and left brain damages, Alzheimer’s and Parkinson’s affect speech and language in the elderly was described and the role of the speech and language therapist was discussed regarding the aforementioned neurological disorders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişim Sorunlarıen_US
dc.subjectAfazien_US
dc.subjectAlzheimer Demansıen_US
dc.subjectParkinsonen_US
dc.subjectDil Ve Konuşma Terapisien_US
dc.subjectCommunication Disordersen_US
dc.subjectAphasiaen_US
dc.subjectAlzheimer’sen_US
dc.subjectParkinson’sen_US
dc.subjectSpeech And Language Therapyen_US
dc.titleYaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları Ve Dil ve Konuşma Terapisien_US
dc.title.alternativeNeurological Communication Disorders İn The Elderly: Speech And Language Therapyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorMaviş, İlknur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record