Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCeyhan, Esra
dc.contributor.authorCeyhan, Aydoğan Aykut
dc.date.accessioned2014-08-07T11:03:02Z
dc.date.available2014-08-07T11:03:02Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/424
dc.description.abstractBu araştırmada, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremlerine maruz kalmış üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri, depremde aile üyelerini ya da yakınlarım kaybetme durumları, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınıp barınmama durumlarının, onların depremden kaynaklanan şu anda yaşadıkları sağlık problemleri, sahip oldukları bağımlılık durumları, hafıza problemleri ve yaşadıkları korkular ile ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli örgün programlarına devam eden ve 1999 Marmara veya Bolu-Düzce depremini yaşamış olan 209 üniversite öğrencisinden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, bu araştırma için geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlemesi, ki-kare (x2) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, depremden yaklaşık altı yıl sonra bireylerin depremden kaynaklanan sağlık problemleri, bağımlılık ve hafıza ile ilgili problemleri çok fazla yaşamadıklarını göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların yaklaşık yarısına yakınının, depremden sonra ortaya çıkan ve varlığını hala devam ettiren korkulara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deprem yaşantısı geçiren bireylerin cinsiyetleri, depremde aile üyeleri ve yakınlarını kaybetme durumu ve depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınıp barınmaması ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve hafıza problemleri ve korku oluşturma) arasında ilişki de ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research, the purpose is to investigate health and memory problems, substance abuse status and fears of university students caused by the earthquakes. It was examined whether these long-term outcomes (health and memory problems, substance abuse status and fears) were related to gender, the situation of losing family members or significant others in the earthquake, the status of sheltering (in tents or prefabricated homes). This research was carried out with 209 university students attending to Anadolu and Osmangazi Universities’ different departments in the years of 2004-2005 were exposed to 1999 Marmara and Bolu-Düzce Eartquakes. In data collection, the questionnaire developed for this research was used. Data were analyzed by means of Chi-square (x2). Research findings indicated that 6 years after earthquake, individuals have not experienced health and memory problems, substance abuse habits caused by these earthquakes. However, approximately half of the participants have reported the ongoing fear appeared after the earthquakes. Moreover, the findings also revealed whether gender, the situation of losing their family members or significant others and the status of living in prefabricated housing sites of individuals exposed to the earthquakes were related to the long-term outcomes of earthquake.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDepremen_US
dc.subject17 Ağustos Marmara Depremien_US
dc.subject12 Kasım Bolu-Düzce Depremien_US
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectUzun Dönemli Sonuçen_US
dc.subjectEarthquakeen_US
dc.subject17 August Marmara Earthquakeen_US
dc.subject12 November Bolu-Düzce Earthquakeen_US
dc.subjectUniversity Studenten_US
dc.subjectLong-Term Outcomeen_US
dc.title1999 Marmara Bölgesi Depremlerini Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönemli Sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeThe Long- Termed Outcomes of the Earthquakes On University Students Exposed To 1999 Marmara Region Earthquakesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorCeyhan, Esra
dc.contributor.institutionauthorCeyhan, Aydoğan Aykut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record