Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu Köse, Gül
dc.contributor.authorKeser, Ayşe Dilek
dc.date.accessioned2018-11-15T10:25:02Z
dc.date.available2018-11-15T10:25:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4287
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 480254en_US
dc.description.abstractBu üç aşamalı Delphi çalışmasının amacı Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programları (İHP) için çıkış kriterlerini paydaşları olan İHP’ndaki ve İngilizce alan dersi veren fakültelerdeki öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini alarak ortaya koymaktır. Birinci Aşamada (açık uçlu Delphi), dört farklı üniversiteden katılımcıların gerekli dil becerilerini yazdıkları 472 komposizyon analiz edilmiştir. Altı öğretmen ve altı öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmştır. İkinci Aşamada (yüz yüze Delphi), 10 üniversiteden 23 panel katılımcısı ile beyin fırtınsaı ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Üçüncü Aşamada (çevrimiçi Delphi anket uygulaması), önceki aşamalarn verileri kullanılarak oluşturulan 213 maddelik 5’li Likert-tipi bir anket farklı amaçlarla iki kez uygulanmıştır. Katılımcılar (n=40 ve n= 36) önceki 10 üniversitenin dokuzu ve sonradan eklenen bir üniversiteden olmuşlardır. İlk uygulama öğrencilerin üniversite öğrenimleri boyunca hangi dil becerilerini kazanmaları gerektiğini incelemiştir. İkinci uygulama ise sadece İHP’ndaki becerilere odaklanmıştır. 213 maddenin analizi sonucunda, 36 akademik beceriden 16’sının gerekli olduğunu ortaya konmuştur. Geriye kalan 177 beceri, hem akademik hem de genel İngilizce bakımından oylanmış, bunların 127’si akademik, 60’ı genel İngilizce becerileri olarak gerekli kabul edilmiştir. Sonuçlar, akademik becerilere doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. İlk iki aşamanın verilerini incelemede nitel, Üçüncü Aşamada verilerinde ise nitel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu, paydaşların fikirleri doğrultusunda üzerinde görüş birliği olan bir dizi dil becerisinin İHP’nın çıkış kriterleri olarak önerilmesidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretim -- Türkiyeen_US
dc.titleAn investigation on the exit criteria of English language preparatory programs of Turkish universities : a Delphi method analysisen_US
dc.title.alternativeTürkiye’deki üniversitelerin İngilizce hazırlık programlarındaki çıkış kriterleri üzerine inceleme : bir Delphi metod analizi.en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 241, [100?] yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record