Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAzgün, Sabri
dc.date.accessioned2014-08-12T06:13:56Z
dc.date.available2014-08-12T06:13:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/447
dc.description.abstractGeri ödeme yeteneği cari politikaların sürdürülebilirliğini gösteren zamanlararası bütçe kısıtından türetilmektedir. Genel olarak, borç servisinde kullanılacak olan kaynakların bugünkü değeri cari borç stokuna eşitse, geri ödeme yeteneği koşulu sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde dış borç geri ödeme ödemeleri bakımından sürdürülebilirlik koşulunun sağlanıp sağlanamadığını test etmektir. Sawada (1994) önerdiği ulusal muhasebe özdeşliği temelinde, Wilcox (1989) Hakkio- Rush (1991) önermeleri ile belirlenen sürdürülebilirlik koşulları, birim kök ve eşbütünleşme yöntemleri ile test edilmiştir. Elde edilen ekonometrik sonuçlar, Türkiye ekonomisinin dış borç geri ödemeleri itibariyle geri ödenme yeteneği koşulunu sağladığını ortaya koymaktadıren_US
dc.description.abstractSolvency is derived from the intertemporal budget constraint which shows sustainability of current policies. Generally, when the expected value of the future resources devoted to debt service equals the current debt stock, solvency condition is satisfied. Main objective of this study is to test whether Turkish economy satisfies debt sustainability criteria in light of foreign debt repayment. On the basis of national accounting identity which Sawada (1994) suggests, sustainability conditions determined by Wilcox (1989) and Hakkio- Rush (1991) propositions are tested with unit root and cointegration methods. Econometric results obtained demonstrate that solvency condition is satisfied in consideration of foreign debt repayment of Turkish Economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış Borç Sürdürülebilirliğien_US
dc.subjectZamanlararası Geri Ödeme Yeteneğien_US
dc.subjectEş Bütünleşmeen_US
dc.subjectBirim Köken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectForeign Debt Sustainabilityen_US
dc.subjectIntertemporal Solvencyen_US
dc.subjectCointegrationen_US
dc.subjectUnit Rooten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleDış Borç Sürdürülebilirliği: Zamanlararası Bütçe Kısıtı Testlerien_US
dc.title.alternativeForeign Debt Sustainability: Tests Of Intertemporal Budget Constrainten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record