Show simple item record

dc.contributor.authorTaşcı, Deniz
dc.contributor.authorKoç, Umut
dc.date.accessioned2014-08-12T06:14:52Z
dc.date.available2014-08-12T06:14:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/449
dc.description.abstractÖrgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) ile örgütsel öğrenme değerleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedefleyen bu çalışma, söz konusu kavramlarla ilgili yazın incelemesini ve görgül bir araştırmayı kapsamaktadır. Araştırma, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerindeki akademisyenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, ÖVD’ nin kimi boyutlarıyla ile örgütsel öğrenme değerleri arasında anlamlı ilişkilerin varlığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study, which aims to investigate the relationship between organizational citizenship behavior (OCB) and organizational learning values, includes the literature review about these constructs and an empirical research. The research has been conducted on the academicians who work for Faculties of Educational Sciences, Economics and Administrative Sciences, and Engineering and Architecture in Anadolu University and Eskisehir Osmangazi University. The results show that there some significant relationships between some dimensions of OCB and organizational learning values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_US
dc.subjectÖrgütsel Öğrenme Değerlerien_US
dc.subjectAkademisyenleren_US
dc.subjectOrganizational Citizenship Behaviorsen_US
dc.subjectOrganizational Learning Valuesen_US
dc.subjectAcademicsen_US
dc.titleÖrgütsel Vatandaşlık Davranışı - Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Organizational Citizenship Behaviors And Organizational Learning Values: An Ampirical Research On Academic Personnelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record