Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Veysel
dc.date.accessioned2014-08-12T06:46:12Z
dc.date.available2014-08-12T06:46:12Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/480
dc.description.abstractYapısal eşitlik modelleri (YEM) ölçülen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri sınamada kullanılan istatistiksel bir yaklaşımdır. Psikoloji, pazarlama, eğitim sosyolojide kuramsal modellerin işlerliklerinin araştırılmasında kullanılan bir araçtır. Bu makale YEM’e ilişkin temel kavram ve konuların kısa bir özeti sunulmakta ve modelin tanımlanması, parametre tahmini ve sınaması aktarılmaktadır. Çalışmanın sonunda ise tüketici şikayetleriyle ilgili YEM’in uygulamasına ilişkin bir örnek verilmiştir.en_US
dc.description.abstractStructural equation modeling (SEM) is a statistical approach used in testing hypothesis about causal relationships among measured and latent variables. It is a standard tool in psychology, sociology, marketing and education for investigating the feasibility of theorical models. In this article, a brief rewiev of basK concepts and issues associated with SEM, identification parameter estimation and model testing, was presented. One specified example about consumer complain regarding the application of SEM was presented in the final part of the paper.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modellerien_US
dc.subjectGizil Değişkenen_US
dc.subjectTüketici Şikayetlerien_US
dc.subjectStuructural Equation Modelingen_US
dc.subjectLatent Variablesen_US
dc.subjectConsumer Complaintsen_US
dc.titleLisrel İle Yapısal Eşitlik Modelleri: Tüketici Şikayetlerine Uygulanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record