Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDüzenli, Şükran
dc.contributor.authorKavuran, Tamer
dc.date.accessioned2014-08-12T06:54:12Z
dc.date.available2014-08-12T06:54:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/486
dc.description.abstractPullar bir ülkenin ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmişliğinin birer ispatıdır. Bu bağlamda yapısı ve içeriği gereği anma pulları daha da önem kazanmaktadır. Anma pulları bir olayı veya kişileri anmak için yada propaganda amacıyla bastırılan pullardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun, (1933-1993) anısına bastırılan posta pullarının incelendiği bu araştırma konusu, ilgili bilimsel yayınların listesini içeren indeks ve özlerin taranması ve kütüphane koleksiyonlarının taranması ile betimlenmeye çalışılmıştır. Betimsel verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda bu pulların grafiksel çözümlemelerine yer verilmiştir. Grafik ürün olan bu pulların, içeriği düşünüldüğünde, tasarımlarında daha dikkatli olunması gerektiği sonuçları bu araştırma ile ortaya çıkmış ve bu sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe stamps demonstrate to the economic, sociological and culturel progres a country. In this respect structure and contents of the anniversary stamps have gained importance. Anniversary stamps are published for the remambrance of on event, a person or for the sake of propaganda. The subject of study in to examine the anniversary series of the post stamps that werw publish for commemoration of foundation of republic (1933-1993). It was aim to describe the connected collection of library, hatch to self's and indexs of the list of scientific publications. For the direction of results it was include graphic analysis of these stamps. There stamps were the graphic product, if it was thinking of the contents, it was appear with this study the designs must be more corefully and for this direction suggestions submitted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnma Puluen_US
dc.subjectİletişim Aracıen_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectÇözümlemeen_US
dc.subjectAnniversary Stampsen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectGraphic Designen_US
dc.subjectAnalysisen_US
dc.titleCumhuriyet Konulu Anma Serisi Posta Pulları Katalogu (1933-1993) Ve Grafik Çözümlemelerien_US
dc.title.alternativeCatalogue To The Subject Of The Republic Stamps (1933 - 1993) And Graphic Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record