Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKüçükkalay, A. Mesud
dc.contributor.authorElibol, Numan
dc.date.accessioned2014-08-12T10:54:14Z
dc.date.available2014-08-12T10:54:14Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/497
dc.description.abstractBu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Cevdet Maliye ve Cevdet iktisat tasniflerine, ek olarak Bab-ı Defteri tasnifindeki Başmuhasebe kayıtlarına bağlı kalınarak 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın ilk yıllarında Belgrad’dan Osmanlı topraklarına gelen kervanların tüccar, mal ve mali kompozisyonları incelenmiştir. Malların çeşitleri, mal getiren tüccarların tabiyetleri ile kervanlardan alınan vergiler söz konusu kayıtlardan derlenmek suretiyle tablolar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, söz konusu dönemdeki Osmanlı-Avrupa ticaretine kara ticareti bağlamında bir ışık tutmak ve bazı araştırmacıların satır aralarında değindiği değişimi somut olarak göz önüne sererek ticaretin eğilimini bulmak amaçlanmıştır. 9 adet kervan, 318 tüccar ve 1036 parça mal içeren 9 defter üzerinde yapılan inceleme sonucunda oluşturulan 3 tablodan elde edilen bulgular bu çalışmada maddeler halinde sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, the merchants, the trade articles and the financial composition of the caravans coming from Belgrade to the interior of the Ottoman Empire at the turn of the 18th century are examined. The chief sources of the study are Cevdet Maliye, Cevdet Iktisat and Bab-i Defteri Başmuhasebe registers in the Ottoman Archives of Prime Ministry in Istanbul. In the course of the study the trade articles are categorized and together with the nationalities of merchants and taxes collected from the caravans are presented in tables. The aim of the study is to shed light on the Ottoman-European overland trade during the period under study and to show clearly the fundemental changes referred by some researches briefly as well as to determine the major tendencies of the trade. The results reached by the examination of 9 registery books (9 caravans, 318 merchants, 1036 items of goods) are presented in conclusion in seperate items.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTicareten_US
dc.subjectOsmanlı Ticaretien_US
dc.subjectKervan Ticaretien_US
dc.subjectDış Ticareten_US
dc.subjectBelgrad Ticaretien_US
dc.subject18. Yüzyıl Ticaretien_US
dc.subjectTradeen_US
dc.subjectOttoman Tradeen_US
dc.subjectCaravan Tradeen_US
dc.subjectForeign Tradeen_US
dc.subjectBelgrad Tradeen_US
dc.subjectTrade Of Eighteenth Centuryen_US
dc.titleOsmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan Karayolu İle Yapılan İhracatın Değerlendirilmesi: 1795-1804en_US
dc.title.alternativeA Study Of The European Overland Exports To The Ottoman Empire: 1795-1804en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record