Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Selen
dc.contributor.authorŞerbetçi, Selim
dc.contributor.authorGürcan, Şevket Necmettin
dc.date.accessioned2014-07-03T11:03:43Z
dc.date.available2014-07-03T11:03:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/53
dc.description.abstractGünümüzde yeni iletişim teknolojilerinin ve İnternet mecrasının yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş yapma biçimleri önemli bir değişime uğramıştır. İnternetten alışveriş ve e-ticarete dair yeni iş modelleri, hem perakendeciler hem de tedarikçiler tarafından olduğu kadar tüketicilerden de yüksek oranda talep görmektedir. Bu noktada tüketicilerin, İnternetten günlük indirimli alışveriş fırsatları sunan fırsat sitelerinden yapılan alışverişe atfettikleri değerin, boyutlar itibariyle, tüketici davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Tüketim değerlerinin, fırsat sitelerinden satın alma niyeti ve fırsat sitelerine duyulan bağlılık üzerindeki etki düzeylerini belirlemek amacıyla 316 kişi ile İnternet üzerinden anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde tüketim değeri boyutları arasından en etkili olanın “duygusal değer” ve onu takiben “parasal fiyat”, “itibar” ve “sosyal değer” boyutları olduğu ortaya çıkarken; fırsat sitelerine duyulan bağlılık üzerinde ise en etkili boyutun “itibar” ve takiben “duygusal değer”, “parasal fiyat” ve “sosyal değer” olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractToday, with the intensive use of new communication technologies and the Internet, consumer shopping styles has changed considerably. Internet shopping and new business models on e-commerce is popular among not only by both retailers and suppliers, but also by consumers themselves. At this point, the examination of effects of value dimensions that attributed to shopping from daily deal sites offering various discounts have on consumer behavior constitutes the purpose of the study. An Internet survey was conducted with 316 respondents to determine the level of effects of consumption values on purchase intention and consumer loyalty. According to the research results, the most influential value dimension on consumers' purchase intention was found to be "emotional value" that followed by "monetary price", "reputation" and "social value", whereas on consumer loyalty the most influential value dimension was found to be "reputation" that followed by "emotional value"," monetary price" and "social value" respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketim Değerlerien_US
dc.subjectFırsat Sitelerien_US
dc.subjectE-ticareten_US
dc.subjectRegresyon Analizien_US
dc.subjectSatın Alma Niyetien_US
dc.subjectConsumption Valuesen_US
dc.subjectDaily Deal Sitesen_US
dc.subjectE-commerceen_US
dc.subjectRegression Analysisen_US
dc.subjectPurchase Intentionen_US
dc.titleTüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Role of Consumption Values on Purchase Intention and Loyalty: an Investigation on Daily Deal Sitesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record