Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdamar, Kazım
dc.contributor.authorŞakar, Ünal
dc.date.accessioned2014-08-15T06:13:07Z
dc.date.available2014-08-15T06:13:07Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/565
dc.description.abstractBir hisse senedinin riski piyasa riski ve firmaya özgü risk olmak üzere iki kısımdan oluşur. Genel piyasa ve ekonomik koşullardan kaynaklanan piyasa riski çeşitlendirme ile elimine edilemez- Bir hisse senedinin piyasa riski onun beta katsayısı ile ölçülür. Piyasa duyarlılık katsayısı olarak da ifade edilen beta katsayısı bir hisse senedinin piyasa portföyünün getirisinde meydana gelen değişmelere ne derece duyarlı olduğunu gösterir. Söz konusu bu katsayı iyi çeşitlendirilmiş portföylerde zaman içinde oldukça istikrarlı iken, tek bir hisse senedi ve iyi çeşitlendirilmemiş portföylerde zaman içinde çeşitli nedenlerden dolayı istikrarlı değildir. Beta katsayılarının istikrarlı olmamasının en az iki nedeni vardır Bunlardan birincisi, getirilerin ölçüldüğü zaman uzunluğu gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan istatistiksel tahmin hatası, diğeri ise sistematik riskin çok sayıda kaynağı olmasına karşın tek bir ölçüt olarak betanın kullanılmasıdır.en_US
dc.description.abstractA stock’s risk consists of two components; market risk and company-specific risk. The market risk results from general market and economic conditions that cannot be diversified away. The market risk of a stock is measured by its beta coefficient, which is a market sensitivity index, indicating how sensitive the stock return is to the changes in the market level. Widely diversified portfolios tend to have beta which are very stable over time. However, individual stocks and poorly diversified portfolios tend to have unstable beta because of various reasons. There are at least two reasons of beta instability. The first is statistical estimation error, having to do with such things as the length of the time interval over which returns are measured. The second reason of apparent beta instability has to do with the use of beta as a single index of systematic risk.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeta Katsayılarıen_US
dc.subjectBeta Katsayılarının İstikrarıen_US
dc.subjectPiyasa Riskien_US
dc.subjectBetaların Tahmin Edilmesien_US
dc.subjectTarihsel Betaen_US
dc.subjectTemel Betaen_US
dc.subjectBeta Coefficienten_US
dc.subjectStability of Betasen_US
dc.subjectMarket Risken_US
dc.subjectEstimation of Betasen_US
dc.subjectHistorical Betaen_US
dc.subjectFundamental Betaen_US
dc.titleBeta Katsayılarının İstikrarı ve İMKB’de Bir Uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record