Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDere, Şükran
dc.contributor.authorSıvacı, E. Rıdvan
dc.date.accessioned2014-09-08T07:35:56Z
dc.date.available2014-09-08T07:35:56Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/591
dc.description.abstractBu araştırmada tek hücreli yeşil alg olan Motıoraphidium contortum (Thur.) Komârk-Legn. üzerine Türkiye’de yaygın olarak kullanılan üç herbisit; Paraquat (l,l-dimethyl-4,4-bipydridyldiylium dichlorid), 2,4-D (2,4-dichlo-rophenoxyacetic acid) ve bir bitki büyüme düzenleyicisi olan Daminozid (N-dimethyl Amino succinic acid)’in farklı dozları uygulanarak populasyon yoğunluğundaki değişim incelenmiştir. Paraquat ve 2,4-D’nin 0.5, 1.0, 5.0 mg/lt dozları Monoraphidium contortum (Thur.) Komârk-Legn. populasyon yoğunluğunu azaltmıştır. Daminozid’in 0.5 ve 1.0 mg/lt’lik dozları paraquatin etkisine benzer bir etki gösterirken 5.0 mg/lt’lik dozu, farklı etki göstermiştir. Populasyon yoğunluğu 72. saate kadar azalma göstermiş, 96. saate doğru yavaş yavaş artmaya başlamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, three herbicides, often used in Turkey on Monoraphidium contortion (Thur.) Komark-Legn., the green algae; the change in the population intencity has been investigated, applying different doses of paraquat (1,1-dimethyl-4,4-bipydridyldiylium dichlorid), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and daminozide, plant growth regulator (N-dimethyl amino succinic acid). 0.5, 1.0, 5.0 mg/lt doses of paraquat and 2,4-D diminished population density of Monoraphidium contortum (Thur.) Komark-Legn. While 0.5 and 1.0 mg/lt doses of daminozide showed similar effect to the effect of paraquat, 5.0 mg/lt dose of daminozide showed different effect. Intencity of the population decrease until hour 72th but began to gradually increased towards the 96th hours.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMonoraphidium Contortum (Thur.) Komàrk-Legnen_US
dc.subject2en_US
dc.subject4-Den_US
dc.subjectParaquaten_US
dc.subjectDaminoziden_US
dc.subjectMonoraphidium Contortion (Thur.) Komàrk-Legnen_US
dc.subject2en_US
dc.subject4-Den_US
dc.subjectParaquaten_US
dc.subjectDaminoziden_US
dc.titleBazı Pestisitlerin Farklı Dozlarının (Monoraphidium Contortum (Thur) Komârk-Legn.) Türünün Populasyon Yoğunluğuna Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Different Dose of Some Pesticides on the Population Density of Monoraphidium Contortum (Thur) Komàrk-Legnen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record