Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbudak, Y. Berivan
dc.contributor.authorBekleyen, Ayhan
dc.date.accessioned2014-11-18T06:53:13Z
dc.date.available2014-11-18T06:53:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/669
dc.description.abstractBu çalışmada, düşük gelir gruplarına ait yasal olmayan konutların mekansal özellikleri Diyarbakır şehrinde seçilen bir yarı-gecekondu yerleşmesi örneğinde incelenmiştir. Bu konutlarda nitel ve nicel mekansal koşulların düzeyleri konuttaki kullanıcı sayısı, oda sayısı, kullanım alanı, kişi başına düşen konut kullanım alanı ve oda başına düşen kişi sayısı ölçütlerine göre saptanmış ve bu koşullara bağlı patolojik düzeydeki bulgular açıklanmıştır. Araştırmada ayrıca bu konutlardaki mekân büyüklükleri ve kullanım biçimleri, kullanıcıların mekansal tatmin düzeyi ve geleceğe yönelik yeni konut edinme yönündeki beklentileri de incelenerek dar gelirlilerin gereksinmelerine uyumlu alternatif konut tasarımlarına veri oluşturmak amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the spatial characteristics of the illegal houses occupied by low-income groups are examined in the sampling of the semi-squatter settlement in Diyarbakir. The levels of the qualitative and quantitative spatial conditions of these houses are determined according to different criteria such as user numbers, room’s numbers and concerning pathological levels related to these spatial conditions have been explained. In addition, the size and the usage style of the space in these houses have been examined along with the satisfaction levels and future expectations of the users in order to provide data for alternative house designs suitable to the needs of low-income groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşük Gelir Grubuen_US
dc.subjectGecekonduen_US
dc.subjectYarı-Gecekonduen_US
dc.subjectMekansal Boyutlaren_US
dc.subjectMekân Standartlan ve Sınırlarıen_US
dc.subjectKonutlarda Patolojik Seviyeleren_US
dc.subjectKonutlarda Kritik Seviyeleren_US
dc.subjectLow-İncome Groupen_US
dc.subjectSquatteren_US
dc.subjectSemi-Squatteren_US
dc.subjectSpatial Dimensionsen_US
dc.subjectSpace Standards and Limitsen_US
dc.subjectPathological Levels in Housesen_US
dc.subjectKritical Levels in Housesen_US
dc.titleDiyarbakır Dicle Mahallesi Konutlarından Elde Edilen Patolojik Bulgularen_US
dc.title.alternativePathological Findings Obtained From the Houses in Dicle Quarter, Diyarbakiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record