Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖğretir, Cemil
dc.date.accessioned2012-02-22T16:56:36Z
dc.date.available2012-02-22T16:56:36Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6951
dc.descriptionTez (doçentlik) - Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99674en_US
dc.description.abstractBazı pirolo [3,4-d] piridazin, pirolo [3,4-d] piridazinium tuzları ve pirolo [3,4-d] piridazinon türevlerinin proton verme ve alma sabitleri, pK-a, saptanmış ve N-protonlanması yapanların Hammett bazı olarak hareket ettikleri görülmüştür. Artı yük içeren tuz moleküllerinin, okzo grubu içeren piridazinonlardan dana az bazik ve piridazinonlarında nötral mölekül- lerden daha az bazik oldukları saptanmıştır. 2,3-Dimetilpirolo [3,4-d] piridazinin dışındaki moleküller ölçüm ortamında kararlı oldukları halde bu molekülün bazik ortamda bozunduğu ve renk değiştirdiği görülerek kinetiği incelenmiş ve molekülün dimer veya polimer haline döndüğü saptanmıştır. İncelenen kinetik sonuçlarından hesaplanan termodinamik sabitler reaksiyonun endotermik olduğunu belirtmiştir. 6H-2,3-Dimetilpirolo [3,4-d] piridazin ve 6H-N-fenil-2,3- dimetilpirolo [3,4-d] piridazin için elde edilen asitlik sabitleri, pK-a, ve Hammett eşitliği kullanılarak pirol ve pirolün azotu üzerindeki fenil grubu için substituent sabitleri, 6, hesaplanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsitlik sabitlerien_US
dc.titleDeğişik pirolo [3,4-d] piridazin türevlerinin asitlik sabitlerinin bulunması ve değerlendirilmesien_US
dc.typeassociateProfessorThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 66 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record