Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTerekli, M. Serdar
dc.contributor.authorAkdeniz, Serap
dc.date.accessioned2014-05-15T15:31:32Z
dc.date.available2014-05-15T15:31:32Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7007
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195890en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, özel spor merkezlerinde hizmet kavramının önemi ve bunun müşteri memnuniyeti üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın kapsamını Özel Spor Merkezlerindeki 162 müşteri oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için anket formu geliştirilmiştir. Verilerin sunumunda frekans dağılımı ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Araştırma giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Materyal ve yöntem bölümünde araştırmanın gerçekleşmesinde yapılan çalışmaların açıklanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiş, elde edilen veriler ise bulgular bölümünde toplanmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise, araştırmada elde edilen bulgular ışığında tartışma ortaya konmuş ve kişisel bir sonuç çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda, elde edilen verilere göre ülkemizde spor kültürünün gün geçtikçe ilerlediği ve spor işletmelerinin de bu gelişmelere ayak uydurduğu görülmektedir. Fakat ülke ekonomisinin geri kalmışlığı, bireylerin yaşam kaygısı sağlıklı yaşam için spor yapmayı ikinci plana itmiştir. Çünkü kaliteli, her ihtiyaca yanıt verebilecek spor tesislerini kullanmak bir bedeli gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler ışığında özel spor tesislerine giden bireylerin çoğunluğunun ekonomik açıdan özgür ve genç yaştaki bireyler olduğu ve sağlıklı yaşam bilincini bir hayat felsefesi haline getirmiş müşteriler olduğu elde edilen bulgular ile görülmüş ve bundan sonra aynı konuda yapılacak başka bilimsel araştırmalara ilişkin öneriler getirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpor merkezleri -- Yönetimen_US
dc.subjectMüşteri hizmetlerien_US
dc.titleÖzel spor merkezlerinde hizmet kavramının önemi ve müşteri memnuniyetine yönelik bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 105 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record