Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnder, Ekin
dc.contributor.authorKahraman, Ahmet, 1957-
dc.date.accessioned2014-05-15T14:23:09Z
dc.date.available2014-05-15T14:23:09Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7068
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18337en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 24 hipotiroidi ve 48 hipertiroidi tanısı konulan hasta ile 63 kişilik sağlıklı kontrol grubunda serum triiyodotironin -uptake (T3U), total tiroksin (T4), serbest tiroksin indeksi (FT4I) analizleri ile beta-karoten ve vitamin A düzeyleri araştırılmıştır. Olguların tanısı serum T3U, T4 ve FT4I analizleri ile kanıtlanmıştır. Kontrol grubunda ortalama değerler; beta-karoten=156.55+-44.55 ug/dl, vitamin A = 32.23+-8.99 ug/dl, T3U=25.43+-3.33 % , T4=8.49+- 1.92 ug/dl, FT4I=2.15 +-046 ug/dl, hipotiroidili hasta grubunda; beta-karoten=200.94 +- 35.12 ug/dl, vitamin A=45.58+-16.43 ug/dl, T3U=22.50+-2.72 %, T4=3.02+-1.06ug/dl, FT4I=0.69+-0.27 ug/dl, hiper- tiroidili hasta grubunda; beta-karoten=96.94+-30.57 ug/dl, vitamin A=21.51+-8.41ug/dl T3U=34.13+-5.63 % T4=21.00+-6.35 ug/dl, FT4I=7.17 +-2.39ug/dl olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, hipotiroidi grubunun se- rum beta-karoten ve vitamin A düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek ( p[0.001), fakat T3U, T4 ve FT4I düzeyleri anlamlı şekilde düşük (p[0.001) bulunmuştur. Hipertiroidi grubu hastaların serum beta-karoten ve vitamin A düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük (p[0.001) ve T3U, T4, FT4I düzeyleri ise anlamlı şekilde yüksek (p[0.001) bulun- muştur. Sonuç olarak hipotiroidi ve hipertiroidi hastalarının serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin ölçülmesinin tanıya yardımcı olacağı kanısına varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVitamin Aen_US
dc.subjectBeta karotenen_US
dc.subjectHipotiroidizmen_US
dc.subjectHipertiroidizmen_US
dc.titleHipotiroidizm ve hipertiroidizm olgularında serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 41 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record