Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMaviş, İlknur
dc.contributor.authorÇelebi, Fatma
dc.date.accessioned2015-10-15T11:23:57Z
dc.date.available2015-10-15T11:23:57Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7101
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338521en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, çocukları dil ve konuşma terapisi almakta olan ebeveynlerin dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla ölçek uyarlama ve ebeveynlerin tutumlarını belirlemektir. Araştırmada, betimsel bir desenleme yapılmış ve 40 ebeveyn araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri aracı olarak "Okul Öncesi Dil ve Konuşma Terapisine Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği" ile "Aile Bilgi Formu"ndan yararlanılmıştır. Araştırmada ilk olarak, ebeveynlerin dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik kullanılan ölçeğin Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İkinci olarak ebeveynlerin çocuklarının almış olduğu dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik tutumlarının ne yönde (olumlu/olumsuz) olduğuna bakılmıştır. Ayrıca ebeveynlerin tumlarının çocuklarının cinsiyetine, yaşına, almış oldukları tanıya ve terapi süresine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmada son olarak, ebeveynlerin olumlu/olumsuz tutumlarının hangi maddelerde yoğunlaştığına bakılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin Türk ebeveynlerin görüşlerini almak amacıyla kullanılabileceği görülmüştür. Araştırmada, ebeveynlerin çocuklarnın almış oldukları dil ve konuşma terapisi hizmetlerine olumlu tutum besledikleri görülmüştür. Araştırmada, ebeveynlerin çocuklarının almış oldukları dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik tutumlarının çocuklarının almış olduğu tanıya, terapi süresine, cinsiyetine ve yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Ebeveynlerin genel anlamda bilgilendirilme ve konuşma terapisinden yarar sağlama konularında olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonuşma bozukluklarıen_US
dc.subjectÖzel eğitim -- Anababa katılımıen_US
dc.subjectDil bozukluklarıen_US
dc.titleDil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik ebeveyn tutumlarının belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 46 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record