Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEge, Pınar
dc.contributor.authorÖzdemir, Yasemin
dc.date.accessioned2015-06-01T15:05:55Z
dc.date.available2015-06-01T15:05:55Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7102
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 340190en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Wechsler Bellek Ölçeği (WMS-III )'ün Türkçe standardizasyonunun bir parçası olmak üzere Mantıksal Bellek ve İşitsel Gecikmeli Tanıma alttestlerinin geçerlik ve güvenirliği konusunda bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla veriler, Wechsler Bellek Ölçeği (WMS-III)'ün Türkçeye çevrilmiş formu uygulanarak, 16-77 yaşarası üç farklı eğitim düzeyinden 80 kadın ve 78 erkek olmak üzere 158 kişilik bir örneklerinden toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde varyans analizi tekniği, ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak İki Yarım Test ve Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin iç yapısı ile ilgili olarak alt testler arası korelasyonlar bulunmuştur. Varyans analizi sonucu Mantıksal Bellek I, II ve İşitsel Gecikmeli Tanıma alttestleri ham puanları üzerinde yalnızca eğitim düzeyinin temel etkisinin anlamlı olduğu görülmüştÜr. WMS-III'ün Mantıksal bellek I, II ve İşitsel Gecikmeli Tanıma alttestlerinden elde edilen güvenirlik katsayıları yüksek ve Amerikan örnekleminden elde edilen güvenirlik katsayılarına yakın olduğu saptanmıştır. WMS-III tüm alt ölçeklerinden elde edilen ham puanlarının birbirleriyle olan ilişkilerin, dolayısıyla da ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla hesaplanan korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular ışığında standardizasyon çalışması için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelleken_US
dc.subjectHatırlama tekniklerien_US
dc.subjectPsikolojik testleren_US
dc.titleWechsler bellek ölçeği-III mantıksal bellek ve işitsel gecikmeli tanıma, alt testlerinin Türkçe geçerlik, güvenirlik ön çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 90 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record