Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemiralp, Nilgün
dc.date.accessioned2012-02-25T14:59:18Z
dc.date.available2012-02-25T14:59:18Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7451
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12507en_US
dc.description.abstractAnadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde, 13 kadın, 21 erkek olmak üzere, 32 tanesi idiopatik Parkinson hastalığı, 2 tanesi ise ilaca bağlı Parkinsonizm tanısı alan toplam 34 olgu çalışmaya alındı. 1 olgunun aşırı refleks nedeniyle laringeal muayenesi yapılamadı. Hastalığın genellikle ileri yaş hastalığı olduğu, laringeal fonator abnormalitenin klinik tablonun nisbeten ileri döneminde ortaya çıktığı, hastaların büyük çoğunluğunda ses bozukluğunun mevcut olup, bunların da yüksek oranda laringeal patoloji gösterdikleri, laringeal patolojinin Parkinsonien semptomlarla yön olarak, genelde uyumlu olduğu ve laringeal patolojinin ortaya çıkmasını antiparkinsonien telavinin etkileyemediği kanaatine varıldı. Parkinson hastalarını, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede en çok etkileyen musküler rijiditenin, laringeal kasları da tutması sonucu, fonator abnormaliteleri meydana getirebileceği düşünüldü. Literatürün geniş olarak gözden geçirilmesi sırasında, bu durumun patofizyolojisinin henüz tam olarak bilinmediği görüldü. Ancak larinkse uygulanacak tek kas elektronöromiyografisi ile, normal laringeal fonksiyonun sürdürülmesinde, bu kasların fonksiyonel etkileşimleri ve Parkinson hastalarında fonasyonun motor kontrolunun daha iyi anlaşılmasının mümkün olacağı fikri benimsendi. Kontrol gruba oranla, Parkinson hastalarında, laringoskopik muayene vasıtasıyla saptayabildiğimiz %57,6'lık laringeal patoloji oranını anlamlı bulduk. Amacımız, hekimin laringeal patoloji gözlediği hastasında, etyolojik faktör olarak Parkinson hastalığını dikkate almasıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParkinson hastalığıen_US
dc.subjectSinir sistemi -- Hastalıklaren_US
dc.titleParkinsonlu hastalarda laringeal fonksiyonun incelenmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage45 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record